fine'sa credos d.d.

Tko novac čuva u obveznicama, odlučuje se za 5,3 puta veći iznos

Obveznice su način ulaganja ili štednje koji će u Hrvatskoj tek doživjeti svoj vrhnunac...
Objavljeno: 22.01.2021. 12:47

Zadnja izmjena: 22.02.2021. 10:09

Foto: Fine'sa Credos d.d. - članica consulting financijsko investicijskog holdinga Fine'sa

Na konzervativnom hrvatskom tržištu obveznice još uvijek nisu popularan način ulaganja ili štednje, ali oni koji se odluče za taj financijski instrument - prema analizi koju je proveo HNB -  odlučuju se za veće svote novca nego kod bilo kojeg drugog oblika ulaganja ili štednje, odnosno - u prosjeku ulažu 69 tisuća eura.

Analiza HNB-a, naime, govori da građani koji novac ulažu u obveznice, u njih ulažu 5,3 puta veću svotu novca od prosječnog novca koji se čuva na štednim računima, odnosno - od prosječnih 13 tisuća eura na štednom računu. Prema iznosu ulaganja ili štednje nadalje slijede tekući računi s prosječnih 9 tisuća eura, te podjednako: mirovinski fondovi sa životnim osiguranjima, u koje se u prosjeku ulaže iznos od 6 tisuća eura. U dionice se prosječno ulaže 4 tisuće eura.

Razlog zašto je tome tako, između ostaloga, možemo potražiti u povijesno niskim kamatama na štednju (prosječnih 0,2 posto), odnosno u rizičnost koju sa sobom nosi ulaganje u, primjerice, dionice. Obveznice su, s druge strane, dužnički vrijednosni papir koji u Hrvatskoj tek treba doživjeti svoj vrhunac popularnosti, a karakterizira ga isplata točno određenog iznosa u točno određenom roku odnosno i uz točno određenu kamatu.

Najjednostavnije rečeno: obveznice su "kredit" koji klijent daje pravnoj osobi koja ga izdaje, uz točno određni rok povrata i kamatu koja se isplaćuje mjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Analiza HNB-a dostupna je ovdje (str.: 4-5).

Rubrika pod pokroviteljstvom:

Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija sa sjedištem u gradu Varaždinu, sljednica je poslovne filozofije osnivača jedne od uspješnijih malih banaka u Hrvatskoj – "Banke Kovanica". Fine'sa Credos građanima nudi štednu alternativu s prinosom od 4,00%, 4,25% i 4,50 %. Za više informacije nazovite: 042/492-973, posjetite web stranicu www.finesa-credos.hr ili se obratite izravnon na e-mail adrese: [email protected][email protected].