fine'sa credos d.d.

Gdje ostvariti prinos ali i sigurnost? Jedan oblik štednje bira se sve više...

Štednja kućanstava Varaždinske županije premašuje iznos od 5,2 milijarde kuna...
Objavljeno: 06.02.2021. 09:22

Zadnja izmjena: 20.08.2021. 10:20

Foto: Fine'sa Credos d.d. - članica consulting financijsko investicijskog holdinga Fine'sa

Štednja kućanstava Varaždinske županije, kao što smo već pisali, premašuje iznos od 5,2 milijarde kuna.

Dio građana novac štedi ili ga oplemenjuje koristeći se instrumentom obveznica, a podaci HNB-a govore kako građani u obveznicama ujedno drže i najveće iznose. O tome smo pisali u članku koji je objavljen ovdje.

Gledano prema iznosu ulaganja, građani najveći iznos – onaj od prosječno 69.000 eura – ulažu u obveznice, nakon čega prema preferencijama slijede: tekući računi (9.000 EUR), mirovinski fondovi i životna osiguranja (6.000 EUR) ili pak dionice (4.000 EUR).

Danas vam donosimo usporedbu prinosa obveznica izdanih od strane nekih od najvećih domaćih izdavatelja, te financijske kompanije koja je pokrovitelj ove rubrike – Fine'se Credos d.d..

IZDAVATELJ/PRINOS

  • JGL d.d., 5,18%
  • Optima Telekom d.d., 5,25%
  • Fine'sa Credos d.d., 4,50%
  • Fine'sa Credos d.d., 4,25%
  • Dalekovod d.d., 4,00%
  • Fine'sa Credos d.d., 4,00%
  • Zagrebački holding d.d., 3,87%
  • Atlantic Grupa 3,12%
  • Erste Bank d.d., 1,50%

Prosječan prinos korporativnih obveznica koje kotiraju na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj iznosi 4,15%. Prinos na korporativne obveznice koje je izdala Fine'sa Credos d.d. iznosi od 4,00% do 4,50% ovisno o ročnosti, što ilustrira prikaz korporativnih obveznica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi i usporedba sa obveznicama Fine'sa Credos d.d.

ŠTEDNA ALTERNATIVA

Nakon svjetske krize koja je 2008. poharala tržišta kapitala (dionice, udjele fondova) investitori ili štediše danas sve više biraju ulaganja u obveznice kao oblik štednje koji ih zadovoljava u smislu prinosa i sigurnosti. Naročito s obzirom na povijesno niske kamate na štednju, kojima svjedočimo već godinama unatrag.

Rubrika pod pokroviteljstvom:

Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija sa sjedištem u gradu Varaždinu, građanima nudi štednu alternativu s prinosom od 4,00%, 4,25% i 4,50 %. Za više informacije nazovite: 042/492-973, posjetite web stranicu www.finesa-credos.hr ili se obratite izravno na e-mail adrese: [email protected][email protected]

Komentari