FINE'SA CREDOS D.D.

Inflacija je najveća od 2013. godine. Ovo je jedan od načina kako zaštititi štednju...

Krajem lipnja ove godine Fine'sa Credos d.d. izdala je novih šest milijuna eura obveznica. Izdavatelj je čak 12 posto svih obveznica u Hrvatskoj, a građanima nudi kamate od 4,00%, 4,25% i 4,50%
Objavljeno: 21.09.2021. 10:47

Zadnja izmjena: 29.09.2021. 13:13

Foto: Fine'sa Credos d.d. - članica consulting financijsko investicijskog holdinga Fine'sa

Potrošačke cijene u Hrvatskoj su porasle 3,1 posto na godišnjoj razini, što donosi najveću stopu inflacije još od travnja 2013.

Inflacija je posljedica više faktora. Prelijevaju se cijene sa svjetskih robnih tržišta, raste domaća i inozemna potrošnja, a cijene se približavaju europskom prosjeku. Prvi rast proizvođačkih cijena registriran je već u veljači ove godine, a konkretno gledajući - najviše je porasla cijena prijevoza, čak 9,9 posto. Rast cijene hrane bilježi se od srpnja, te u prosjeku na godišnjoj razini iznosi 2,4 posto. Postavlja se pitanje: kako u takvim okolnostima zaštiti i (ako je moguće) oplemeniti svoju štednju?

Fine'sa Credos d.d., koja je pokrovitelj ove rubrike, građanima nudi kamate od 4,00%, 4,25% i 4,50% za izdanja svojih obveznica. Riječ je o financijskoj kompaniji  iz Varaždina, koja je, ukoliko se ne računaju tranše kojima je izdavatelj država -  izdavatelj čak 12 posto svih obveznica u Hrvatskoj. Krajem lipnja ove godine, Fine'sa Credos je izdala novih šest milijuna eura obveznica, a u posljednja tri izdanja, od 2015. godine, više od 28 milijuna eura. Poduzetnicima dodatno nudi različite modele upravljanja viškovima likvidnosti.

U nastavku donosimo usporedbu prinosa nekih od najvećih domaćih izdavatelja obveznica i Fine'se Credos d.d. iz Varaždina;

  • OT-OPTIMA TELEKOM d.d., 5,25%
  • Fine`sa Credos d.d.,  4,50%
  • Fine`sa Credos d.d., 4,25%
  • Dalekovod d.d., 4,00%
  • Fine`sa Credos d.d., 4,00%
  • Zagrebački Holding d.d., 3,875%
  • M SAN Grupa d.o.o., 2,00%

Više informacija na www.finesa-credos.hr.

Komentari