Ministar turizma Damir Bajs potpisao je s predstavnicima putni?kih agencija ugovore o bespovratnim potporama, koje bi u sklopu programa "Upoznaj Hrvatsku" u idu?e tri godine trebale u hrvatska turisti?ka odredišta privu?i oko 250.000 doma?ih i stranih gostiju, piše profitiraj.hr. Potpore ukupne vrijednosti 2,9 milijuna kuna, Ministarstvo turizma RH osiguralo je za 169 novih turisti?kih proizvoda koje ?e provesti 34 turisti?ke agencije. To su prve mjere za idu?u turisti?ku sezonu, a usmjerene su prvenstveno prema privla?enju turista u predsezoni i posezoni, naglasio je ministar Bajs. - Njima smo željeli naglasiti sve hrvatske prednosti u odnosu na konkurenciju, u prvom redu kulturne i prirodne ljepote naše zemlje, – dodao je. Program “Upoznaj Hrvatsku” dogovoren je tijekom ljeta u suradnji javnoga i privatnog sektora, a njime se poti?e stvaranje i promocija novih turisti?kih proizvoda (izleta, tura i paket aranžmana) sljede?e tri godine trebali dovesti dodatnih ?etvrt milijuna doma?ih i stranih gostiju. Osim produženja turisti?ke sezone program “Upoznaj Hrvatsku” želi potaknuti razvoj turisti?ki nerazvijenih podru?ja i ponude selektivnih oblika turizma, kao što su ruralni, edukativni, istraživa?ki, kulturni, gastro, enološki turizam i sl.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Profitiraj.hr 13.09.2010.

Komentari

13.09.2010. 11:07h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56