Porezna reforma na djelu je već mjesec dana, no o njezinim dobrim i lošim stranama još je prerano suditi. Poslovni svijet tek se uhodava u primjeni reformiranih poreza, jer sve skupa pratila je i izmjena 15 zakona, s tim da se nisu mijenjale samo stope, već ima u svakom od njih novih dodataka i izmjena.

Trebat će stoga još neko vrijeme da reformirani porezni sustav u potpunosti saživi.  Do tada, dobro je imati i šalabahter o promjenama koje su se dogodile!

1. Što ide pod sniženi PDV od 13 posto

U okviru porezne reforme opća stopa PDV-a ostala je 25 posto, no izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost na listi proizvoda i usluga oporezovanih sniženom stopom od 13 posto nalazi se isporuka električne energije, odvoz komunalnog otpada, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi, urne i lijesovi, dječje autosjedalice, kao i hrana za životinje, ali ne i hrana za kućne ljubimce.

Ta stopa više se ne primjenjuje na usluge u ugostiteljstvu i isporuku bijelog šećera, koji se sada oporezuju stopom od 25 posto. Najniža stopa PDV-a od pet posto ostala je za kruh, mlijeko, lijekove i ortopedska pomagala, knjige i novine.

2. Na dobit se plaća porez od 18 i 12 posto

Stopa poreza na dobit s prijašnjih 20 posto smanjena je na 18 posto, a uvedena je i snižena stopa od 12 posto za poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od tri milijuna kuna. Izmjenama Zakona o porezu na dobit poduzetnici s godišnjim prihodom do tri milijuna kuna mogu izabrati hoće li taj porez plaćati prema novčanom načelu.

Ukinuta je i porezna olakšica za reinvestiranu dobit, a povećani su i porezno priznati rashodi troškova reprezentacije u visini od 50 posto. Bankama je, pak, pružena mogućnost da kroz jednokratnu mjeru u 2017. godini, kao porezno priznati rashod, otpišu djelomično ili u potpunosti nenadoknadive plasmane nastale do 31. prosinca 2015.

3. Izmjenama poreza na dohodak povećane plaće

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak osnovni osobni odbitak povećan je na 3.800 kuna i vrijedi za sve porezne obveznike. Stope poreza na dohodak su s 25 i 40 posto snižene na 24 i 36 posto, s time da su promijenjene porezne osnovice. Stopom od 24 posto oporezuju se dohoci do 17.500 kuna, a sve iznad tog iznosa  ide po stopi od 36 posto. Takve stope i porezne osnovice primjenjuju se i kod obračuna predujma poreza na dohodak i umirovljenicima, s tim da se njima porezna obveza dodatno umanjuje za 50 posto.

Povećani su osobni odbici za djecu i druge uzdržavane članove. Odbitak za prvo dijete iznosi 1.750 kuna, za drugo 2.500 kuna i progresivno raste za svako sljedeće dijete. Novost je i sintetičko oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka što znači se sav prihod ostvaren tijekom jedne godine od plaća i autorskih honorara zbraja, a na taj godišnji dohodak plaća se onda porez po stopi od 24 posto na poreznu osnovicu do 210.000 kuna,  te po stopi od 36 posto za veće iznose.

4. I na kupnju prvog stana ide porez od 4 posto

Porezna stopa na promet nekretninama smanjena je s prijašnjih pet posto na četiri posto. Ukinuto je oslobođenja od plaćanja tog poreza za kupnju prve nekretnine, a umjesto toga, kao pomoć pri kupnji prvog stana ili kuće može se računati na subvencioniranje stambenih kredita, što će se i zakonski regulirati. Građani su oslobođeni obveze prijave prometa nekretninama, a porezna obveza utvrđuje se po službenoj dužnosti. Ukupni prihod od poreza na promet nekretninama je prihod jedinica lokalne samouprave.

5. Nasljedstva i ini porezi

Snižena je stopa poreza na nasljedstva i darove s pet na četiri posto, a ukinut je i porez na tvrtku ili naziv. Novost je da se na motorna vozila starosti do 10 godina porez više ne plaća temeljem rješenja Porezne uprave, već kod registracije vozila.

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila taj porez utvrđuje se na temelju emisije ugljičnog dioksida, prodajne cijene vozila, snage i obujma motora i razine emisije ispušnih plinova. Posebni porez ne plaća se na oldtimere, dok se druga vozila starija od 30 godina oporezuju u paušalnom iznosu od 2.000 kuna.

Sljedeće godine počet će se primjenjivati i jednostavni porez na nekretnine koji bi trebao zamijeniti sadašnju komunalnu naknadu. Izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i tzv. mali obveznici, uz rok prilagodbe od šest mjeseci, morat će izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja.

6. Trošarine

Izmjenama Zakona o trošarinama određeno je plaćanje trošarina i na tekućine za elektroničke cigarete te na grijane duhanske proizvode. Ukinuta je obveza podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića, a u trošarinski sustav uveden je i institut “male destilerije” s proizvodnjom do 2500 litara rakije godišnje, uz plaćanje snižene stopa trošarine za 50 posto u odnosu na standardnu stopu.

7. Doprinosi

Izmjenama Zakona o doprinosima doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćaju se i na autorske honorare, kao i na isporučena umjetnička djela te drugi dohodak umirovljenika. Za mirovinsko osiguranje stopa doprinosa je u tom slučaju 10 posto, a za zdravstveno 7,5 posto.

8. Rok zastare od šest godina

Izmjenama Općeg poreznog zakona ukinut je relativni rok zastare i uveden jedinstveni rok zastare od šest godina. Porezni dug za koji je utvrđena zastara te obustavljen postupak otpisat će se iz poreznih evidencija. Banke su dužne dostavljati podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja te građana, što uključuje i podatke o prometu tekućih i štednih računa.

 

Komentari

02.02.2017. 10:50h Zadnja izmjena: 02.02.2017. 10:50

Foto: Facebook