U Varaždinskoj županiji broj blokiranih poslovnih subjekata je koncem rujna, u  odnosu na isti mjesec lani, manji za 34,7 posto, a ukupni dug za 37,9 posto.

Prema podacima FINA-e u blokadi je bilo 600 pravnih i fizičkih osoba, 318 manje nego godinu prije, a njihovo dugovanje prema vjerovnicima iznosilo je 246,7 milijuna kuna, što je smanjeno za oko 150 milijuna kuna. Prosječan dug po pravnoj i fizičkoj osobi iznosio je 411 tisuća kuna,  a u odnosu na lani manji je za pet posto. Oko polovice  insolventnih fizičkih i pravnih osoba u blokadi je bilo više od 360 dana, a njihov je dug dosegao 167,8 milijuna kuna ili 68 posto ukupno nepodmirenih financijskih obveza.

Kako stoji u analizi FINA-e, od ukupnog broja blokiranih poslovnih subjekata u Varaždinskoj županiji, koncem rujna njih 231 bile su pravne osobe, dakle trgovačkih društava koja su zapošljavala 307 radnika, a vjerovnici su ih teretili za dug od 131,6  milijuna kuna. To je ipak upola manje nego godinu dana prije, a i broj blokiranih pravnih osoba je skoro prepolovljen.

Ipak nije sve pozitivno

Najveći problem je dugotrajna blokada u trajanju više od 360 dana, s čime su  se u Varaždinskoj županiji suočile 92 pravne osobe, a njihovo je dugovanje prema državi i drugim vjerovnicima iznosilo 55,9 milijuna kuna, što je oko 43 posto od ukupnog duga svih  pravnih osoba s blokiranim računima.

Upečatljiv je i podatak o blokiranih 112 pravnih osoba bez zaposlenih, s dugom od 65 milijuna kuna, što je skoro polovica iznosa nepodmirenih financijskih obveza svih insolventnih pravnih osoba. Najveći dio pravnih osoba bez zaposlenih, njih 44, u blokadi je pri tome dužoj od 360 dana, dugujući vjerovnicima ukupno 35,2 milijuna kuna. Prosječan dug po blokiranoj pravnoj osobi  u Varaćdinskoj županiji iznosio je 570 tisuća kuna.

Situacija u državi

Inače, u Hrvatskoj je koncem rujna u blokadi bilo 30.556 pravnih i fizičkih osoba, što je 29,5 posto manje nego godinu prije,  dok je ukupan dug  bio manji za osam milijardi ili 30,2 posto, odnosno iznosio je 18,5 milijardi kuna. Od pravnih osoba, u blokadi je bilo njih 12.556, s 12.453 zaposlenih i dugom nešto većim od 12 milijardi kuna.

Komentari

29.11.2016. 17:57h Zadnja izmjena: 29.11.2016. 17:58

Foto: ilustracija