iz godine u godinu

Broj izdanih građevinskih dozvola u našoj županiji kontinuirano raste

Objavljeno: 03.12.2023. 08:54

Zadnja izmjena: 03.12.2023. 08:54

Foto: Arhiva

Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, kao posljedica globalnog utjecaja na proizvodnju i poremećaja u opskrbi sirovina za proizvodnju, ozbiljno je poremetio poslovanje u građevinskom sektoru. Unatoč tome, broj izdanih građevinskih dozvola na području Varaždinske županije raste iz godine u godine.

O tome najbolje govore podatci koje je na Županijskoj skupštini iznio župan Anđelko Stričak. Rekao je kako navedene brojke govore o dobroj investicijskoj klimi na području Varaždinske županije.

- Kad usporedimo izdavanje građevinskih dozvola, u 2020. godini bilo je 411 zahtjeva. U 2021. godini govorimo od 519 zahtjeva, a u 2022. godini o 554 zahtjeva. Isto tako o toj jednoj dobroj klimi govori i broj izvlaštenja i osiguranja dokaza kojih je 2021. godine bilo 347, 2022. godine 618, a u 2023. za sada 1703. Ti podatci najbolje govore o stanju gospodarstva na području naše županije – istaknuo je varaždinski župan.

Dodatno, prema podatcima iz Državnog zavoda za statistiku, lani je bilo ukupno izdano čak 416 dozvola za izgradnju stanova, ukupne površine 53.574 četvornih metara. To je za 89 dozvola više nego 2021., odnosno to je najveći broj izdanih dozvola za gradnju stanova u Varaždinskoj županiji još od 2011. kada ih je bilo izdano 446. 

Komentari