HZZ preporuke

Evo u koje obrazovne programe se preporuča povećati upis učenika i studenata

Objavljeno: 13.01.2024. 09:14

Zadnja izmjena: 13.01.2024. 09:14

Foto: Arhiva

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i ove je godine dao svoje preporuke u koje obrazovne programe bi trebalo povećati i smanjiti upis učenika i studenata, sukladno potrebala lokalnog tržišta rada, a mi donosimo preporuke za Varaždinsku županiju.

Preporuke se odnose ne samo na upis, već i na stipendiranje učenika i studenata, budući da se neki obrazovni programi ne provode na području svih lokalnih tržišta rada, napominju iz HZZ-a. Preporuke  su da se u Varaždinskoj županiji ove godine poveća upis ili stipendiranje u sljedeće obrazovne programe: 

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program - zavarivači, bravari, automehatroničari, vozači motornog vozila, elektroinstalateri, krojači, tesari, zidari, kuhari, konobari, autolakireri, armirači, limari, fasaderi, autolimari, stolari, instalateria kućnih instalacija, soboslikari-ličioci, mesari, monteri suhe gradnje, strojobravari, prodavači, elektromonteri, elektromehaničari, staklari, rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima, dimnjačari, slastičari, tapetari, keramičari-oblagači, cvjećari, pekari, CNC operateri, autoelektričari i grafičari tiska.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski - medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, elektrotehničari, strojarski računalni tehničari.

Sveučilišni studij - Medicina, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Logopedija, Matematika, Farmacija, Strojarstvo, Građevinarstvo, Anglistika, Germanistika, Fizika, Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informatika Računarstvo, Socijalni rad, Rehabilitacija, Pedagogija, Psihologija i Dentalna medicina. 

Za smanjivanje upisa ili stipendiranja nisu dane preporuke. Iz HZZ-a još napominju da će promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju preporuka pridonijeti usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada. 

Komentari