Prema najnovjim podacima Hrvatske gospodarske komore saznajemo u kojoj djelatnosti je evidentiran rast broja zaposlenih, ali i u kojoj je najveći broj nezaposlenih, te koje imaju najveće prosječne neto plaće.

Tako je primjerice u djelatnosti proizvodnje namještaja zabilježen rast broja zaposlenih od 46,6 posto, pa ta djelatnost sada zapošljava 305 osoba, a najveći pad zabilježen je u djelatnosti proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 24 posto.

Najveći broj nezaposlenih dolazi iz prerađivačke industrije, njih 962 ili 26,3 posto, a porast broja nezaposlenih zabilježen je jedino u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom i to za 80 posto.

Kada je riječ o prosječnim neto plaćama u 2017. godini, najveće plaće isplaćene su u djelatnosti javne uprave, obrane i obveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 8.772 kuna i djelatnosti opskrbe električnom energijom, parom i klimatizacijom od 7.802 kuna. Plaće u javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju veće su od prosjeka gospodarstva za 97,2 posto i u odnosu na 2016. porasle su za 8 posto.

Najveći porast prosječne neto plaće zabilježen je u djelatnosti proizvodnje motornih vozila za 49,4% pa sada ona iznosi 5.763 kuna,a najveći pad iznosa plaće osim kod fizičkih osoba zabilježen je u djelatnosti popravka i instaliranja opreme za 8,4%, pa sad ona iznosi 3.729 kuna. 

Komentari

26.01.2019. 11:36h Zadnja izmjena: 26.01.2019. 12:06

Foto: Arhiva