Tim za menadžment i konzalting Finesa Grupe sudjelovao je na radionici na temu EU fondova, a sagledane su perspektive za razdoblje od sedam godina. Rije? je, naime, o radionici pod nazivom ‘’EU fondovi dostupni hrvatskim pravnim subjektima u financijskoj perpektivi od 2014-2020. godine’’. Tako?er, Finesa Grupa poziva sve zainteresirane da se jave ukoliko trebaju pomo? oko pripreme projekata za EU fondove...

Radionicu Finesa Grupe je vodila Ružica Maruši?, dipl.oec, EMBA, CMC.

Partnerski sporazum

U skladu s utvr?enim rokovima za sve zemlje ?lanice Europske unije, Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila nacrt Partnerskog sporazuma, krovnog plansko-programskog dokumenta kojim naša zemlja, prvi put kao ravnopravna država ?lanica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020.

- Partnerski sporazum pripremljen je u dijalogu s Europskom komisijom, te na temelju javnih konzultacija u koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po na?elu partnerstva, uklju?ilo lokalnu i regionalnu (podru?nu) samoupravu, gospodarske i socijalne partnere, te organizacije civilnog društva - objašnjava predsjednik Uprave Finesa Grupe Libor Weiser.

U razdoblju 2014.-2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od ?ega je za ulaganje u rast i radna mjesta namijenjeno 8,397 milijardi eura, a za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura.

Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 280 milijuna eura, za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2014. i 2015. godini 66,177 milijuna eura, te 456,147 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe 2014.-2016.

Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama ?lanicama. Jedna od najzna?ajnijih je Kohezijska politika, za koju je Europska unija za razdoblje 2007. - 2013. izdvojila 35.64% svog prora?una. Punopravnim ?lanstvom u Europskoj uniji, Republika Hrvatska je postala korisnica sredstava iz europskih fondova.

Za prvih šest mjeseci ?lanstva Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 800 milijuna eura, od ?ega je 449.40 milijuna eura namijenjeno za provedbu kohezijske politike.

Osnova za korištenje fondova EU-a u novom prora?unskom razdoblju su programski dokumenti - Partnerski sporazum i operativni programi i to: Operativni program iz podru?ja konkurentnosti i kohezije; Operativni program iz podru?ja u?inkovitih ljudskih resursa i Operativni program iz podru?ja tehni?ke pomo?i.

Sredstva namijenjena i za zapošljavanje

Reforma kohezijske politike na raspolaganje ?e staviti do 351,8 milijardi EUR u cilju ulaganja u europske regije, gradove i realno gospodarstvo. Ona ?e biti glavno sredstvo ulaganja Europske unije za ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020.: stvaranje rasta i otvaranje radnih mjesta, rješavanje pitanja klimatskih promjena i ovisnosti o energiji te smanjenje siromaštva i socijalne isklju?enosti.

Tome ?e se pridonijeti usmjeravanjem sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj na klju?ne prioritete poput potpore malim i srednjim poduze?ima, a cilj je tijekom sedmogodišnjeg razdoblja udvostru?iti potporu sa 70 na 140 milijardi EUR.

Finesa Grupa poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da se jave ukoliko zatrebaju pomo? oko pripreme projekata za EU fondove, na telefon 042/492 950 ili e-mail  [email protected]

Komentari

16.05.2014. 08:58h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Foto: Domagoj Sigur