predavanje

Foto - Okupili se građevinari Varaždinske županije: Kako riješiti problem porasta cijena materijala?

Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, kao posljedica globalnog utjecaja na proizvodnju i poremećaje u opskrbi sirovina za proizvodnju, ozbiljno je poremetio poslovanje u građevinskom sektoru zbog znatno promijenjenih uvjeta...

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 01.07.2022. 13:22

Zadnja izmjena: 01.07.2022. 13:22

HGK ŽK Čakovec i ŽK Varaždin u suradnji sa Sektorom za graditeljstvo pri HGK organizirali su predstavljanje "Indeksa cijena materijala i aktivnosti za regulaciju cijena u građevinskom sektoru" koje je predstavila Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet.

Naime, porast cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, kao posljedica globalnog utjecaja na proizvodnju i poremećaje u opskrbi sirovina za proizvodnju, ozbiljno je poremetio poslovanje u građevinskom sektoru zbog znatno promijenjenih uvjeta. Proizvođači i izvođači radova suočeni su s problemima zbog ranije ugovorenih vrijednosti radova, proizvoda i materijala. Rast cijena u građevinarstvu ozbiljno prijeti zaustavljanjem već pokrenutih investicija, ali i slomom građevinskog sektora. 

Stoga, HGK je na osnovu obavijesti građevinskih tvrtki o velikim povećanjima cijena pokrenula Inicijativu za korekcijom cijena građevinskih proizvoda. Inicijativom je Vlada Republike Hrvatske obaviještena o problemima i izazovima koji bi se mogli pojavljivati tijekom provedbe projekta. HGK također trenutno raspolaže podacima od oko 120 proizvoda, a taj će se broj povećavati. 

Zaključak Vlade

Konačni rezultat istraživanja i akivnosti je Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda koji je Vlada donijela 21. lipnja ove godine. Zaključkom se pozivaju ugovaratelji da se obrate naručiteljima sa zahtjevom za isplatom razlike u cijenu za neizvršene ugovore o javnoj nabavi ako je ona dogovorena s nepromjenjivom cijenom radova. Indeksi koje je HGK pripremila za naručitelje će omogućiti provedbu postupaka priznanja razlike u cijeni. 

Komentari