Glavna skupština Vaba banke prihvatila sve prijedloge Uprave i Nadzornog odbora

Objavljeno: 13.06.2012. 17:25

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

U sjedištu Vaba banke u Varaždinu održana je Glavna skupština Vaba banke, a na kojoj su potvrđeni svi prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Sukladno predloženom dnevnom redu Glavna je skupština primila na znanje godišnja financijska izvješća Banke za 2011. godinu te prihvatila Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u istoj godini.

Također potvrđena je i Odluka o pokrivanju gubitka Banke ostvarenog u 2011. godini, iz dobiti budućih razdoblja.

Na Skupštini su redovno dane i razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu. Isto tako Odlukom Skupštine opozvan je dosadašnji član Nadzornog odbora Anis Khan iz Švicarske, a za novog člana Nadzornog odbora izabran je Tomáš Hlaváĉ iz Češke.

Ovom prilikom tvrtka Grant Thornton revizija iz Zagreba imenovana je za obavljanje revizije financijskih izvješća banke Varaždin za 2012. godinu, a svi ostali prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora također su prihvaćeni.

Od svog nastanka do danas Vaba banka Varaždin ostvarila je značajan rast i razvila rasprostranjenu mrežu poslovnica i financijskih centara.

Također tijekom proteklih godina pozicionirala se kao vodeća banka sjeverozapadne Hrvatske, kao komunalna banka koja prati i brine za potrebe zajednice u kojoj posluje, kao inovativna i banka koja svojim klijentima fizičkim i pravnim osobama pruža očekivane vrijednosti i financijske usluge.

Komentari