Ove godine država će mladima subvencionirati stambene kredite. To je jedna od demografskih mjera kojima Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja već treću godinu za redom pomaže mladima da osiguraju svoj dom.

Riječ je o programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, ove godine izglasane su i izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Subvencionira se stambeni kredit do najviše 1.500 € po m2 u kunama, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunama, no rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto.

Subvencije mogu dobiti građani s prebivalištem na području RH koji nisu stariji od 45 godina i koji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji bračni ili izvanbračni drug u vlasništvu nema stan.

Svi zainteresirani moći će se javiti 10. rujna 2019. godine, kada APN otvara javni poziv. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i dokumente koji vam trebaju, te banke koje sudjeluju u provedbi programa.

Svima zainteresiranima se preporučuje da što prije počinju skupljati dokumentaciju u dogovoru s odabranom bankom, pa da se odmah prijavite čim APN otvori javni poziv.

Komentari

10.08.2019. 12:49h Zadnja izmjena: 10.08.2019. 13:12