I Ludbreg pomaže svoje poduzetnike

Grad Ludbreg subvencionirat će kamatnu stopu pri poduzetnika
Objavljeno: 11.03.2010. 08:25

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Ludbreški gradona?elnik Marijan Krobot potpisao je danas Ugovor o poslovnoj suradnji s predsjednikom Uprave Vaba banke Varaždin Igorom ?ikom. Kamatna ?e stopa biti subvencionirana u visini od jedan posto  za uslužne i sli?ne djelatnosti, a dva posto  za proizvodne. Krediti, uz fiksnu kamatnu stopu od šest do sedam posto, odobravat ?e se u iznosu od minimalno 5.000 eura, a maksimalan iznos nije odre?en i ovisi o kvaliteti poduzetni?kog projekta. Rok otplate je do deset godina uklju?uju?i po?ek do dvije godine, izuzev za obrtna sredstva. Raspoloživi ukupni iznos za kreditiranje ludbreških poduzetnika je dva i pol milijuna kuna.

(rv) 11.03.2010.

Komentari