Kako se danas vrednuje rad i koji su izazovi i incijative vezani uz to

Objavljeno: 27.04.2012. 10:31

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

Foto: Varaždinska županija

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, povodom  obilježavanja Međunarodnog praznika rada – 1. svibnja, organizirala je  predavanje na temu Novo vrednovanje rada – Izazovi i inicijative.

Kako je u uvodnom obraćanju naglasila predsjednica Koordinacije za ljudska prava Vesna Dušak svrha ovog predavanja je obilježiti Praznik rada, sukladno vremenu u kojem živimo i upozoriti na ona prava koja su posebno osjetljiva u današnje vrijeme, a to su pravo na rad i pravednu plaću.

- Uskraćivanjem prava na rad i povredom prava radnika pojednicima se uskraćuje njihova sloboda, dostojanstvo, pravo na samoodređenje i na život dostojan čovjeka, a bez toga pojedinac ne može u potpunosti doprinijeti svom osobnom razvoju, a onda niti razvoju društva - istaknula je u profesorica Dušak.

Danas, u uvjetima tržišne ekonomije i globalizacijskih procesa, u kojima je rad sve više podcijenjen, a veliki broj građana bez zaposlenja, što utječe na njihov materijalan, obiteljski i društveni život, ova je tema jako aktualna.

Tih se pitanja, kao i problema vrednovanja rada, radničkih prava i društvenih promjena u svom predavanju dotaknuo predavač na ovu temu, glavni tajnik Sindikata prometa i veza Hrvatske Mario Švigir.

U svom je predavanju istaknuo kako danas situacija, što se tiče rada nije puno bolja nego prije 20 godina kada su se tek tražila radnička prava i prava žena.

- No, danas su razvijenije mogućnosti za obrazovanje i napredak pa više nije pravilo da ako se rodimo u obitelji određenog društvenog sloja, da na tom nivou moramo i ostati, što je bilo normalno za 19. stoljeće - naglasio je Švigir dodavši da ljudska prava idu ruku pod ruku s ekonomskim pravima pojedinca i kako treba skrenuti pažnju javnosti na ove probleme te kako se pitanje nove valorizacije rada može postići jer zakonski okviri koji postoje, nisu dovoljni sami po sebi.  

Ovo predavanje posvećeno radničkim pravima bilo je namijenjeno prvenstveno članovima sindikata, zaposlenicima, mladima koji su na ulasku u svijet rada te svim zainteresiranim građanima.

Komentari