U palači Herzer danas je, u organizaciji Odvjetničkog društva Horvat & Zebec & Bajsić Bogović, Hrvatske udruge za mirenje i Grada Varaždina, održana konferencija za poduzetnike kojoj je bio cilj informirati poduzetnike o načinima kako brže i efikasnije riješiti sve sporove u poslovanju.

Konferenciji "Brže i jeftinije do rješenja sporova" cilj je bio poduzetnike upoznati sa medijacijom. Naime, poduzetnicima medijacija omogućava da što brže riješe nekakav spor, bez da idu na sud.

- Parnice koje traje četiri, šest ili više godina rješavaju se unutar mjesec dana na jednom ili dva sastanka u maksimalno do 9 sati. Prošle godine u Hrvatskoj udruzi za mirenje imali smo preko 80 posto nagodbi u tim medijacijama, od toga ih je 67 posto završilo na prvom sastanku. To su ragovori koji se vode u teškom ozračju a medijatori su tu da pomažu svojim klijentima, da su im podrška. Često te medijacije završe nastavkom poslovne suradnje - rekao je sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Srđan Šimac.

Gradonačelnik Ivan Čehok istaknuo je kako je medijacija jedan dobar način da se izbjegnu sporovi. - Jako je važno uspostavljati ove elemente medijacije kako bi se izbjegli sporovi. Nažalost, hrvatsko pravosuđe je u nekim svojim segmentima još uvijek sporo i obično su građani nezadovoljni sa time kako se sporo rješava njihov predmet. Medijacija je jedan dobar način da se intervenira dugotrajnost postupka - rekao je gradonačelnik.

Komentari

26.09.2019. 15:08h Zadnja izmjena: 26.09.2019. 15:19