Lepoglavski Tehnološki centar drvne industrije predstavljen u Opatiji

Piše: eVaraždin.hr

Objavljeno: 10.06.2014. 18:44

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava predstavljen je po?etkom lipnja na 11. drvno-tehnološkoj konferenciji održanoj u Opatiji.

Rije? je o središnjem sektorskom okupljanju predstavnika drvne industrije i šumarstva iz Hrvatske i zemalja regije. Gradona?elnik grada Lepoglave Marijan Škvari? i voditelj Projektno – razvojnog ureda Emil Tkalec, uz nazo?nost Martina Hajdinjaka, pro?elnika Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske županije, predstavili su sudionicima konferencije u Opatiji projekt Tehnološkog centra drvne industrije Lepoglava ?ija je realizacija, nakon izrade idejnog rješenja, prešla u fazu izrade glavnog i izvedbenog projekta te isho?enje gra?evinske dozvole.

- Sudionici konferencije pokazali su veliki interes za Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava. Dosta sudionika, me?u kojima i oni iz inozemstva, izrazili su želju da budu partneri na ovom projektu – istaknuo je gradona?elnik grada Lepoglave Marijan Škvari?, dodavši da je tom prilikom sa Šumarskim fakultetom potpisan sporazum o suradnji.

Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava nedavno je dobio idejno rješenje koje je izradila tvrtka Ambijent – RST iz Slavonskog Broda. Idejnim je rješenjem osmišljen izgled Centra površine oko 5.500 ?etvornih metara, koji ?e sadržavati uredski dio s prostorom za upravu i marketing te odjelom za dizajn, zatim konferencijski i laboratorijski prostor, radionicu i spremište te skladište i sušaru.

- Izradu idejnog rješenja financirali smo sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, dobivenima upravo za tu namjenu, a što govori o kvaliteti projekta koja je prepoznata i na Drvno-tehnološkoj konferenciji u Opatiji – rekao je gradona?elnik Marijan Škvari?.

Ina?e, važno je istaknuti da oblikovanje gra?evine, uporaba gra?evnih materijala i osnovni energetski koncept, koji nudi idejno rješenje, objekt Centra svrstavaju u "pasivne gra?evine", odnosno gra?evine koju su projektirane i gra?ene tako da djeluju kao sun?ev kolektor i spremnik topline. Naime, sun?ani pretvornici na krovnim plohama osiguravat ?e uporabu obnovljivih izvora energije, dok ?e poja?ana termi?ka zaštita omogu?iti vrlo nisku potrošnju energije za grijanje i hla?enje objekta.

Tehnološki centar drvne industrije ?e omogu?iti podizanje konkurentnosti drvne industrije, ne samo iz regije, ve? drvne industrije s podru?ja cijele Hrvatske.

Komentari