službeno izvješće tvrtke

RAZORNI UČINAK NEDOSTATKA RADNE SNAGE: Pred MIV-om je restrukturiranje

Varaždinskom MIV-u predstoji financijsko i organizacijsko restrukturiranje, ozbiljna korekcija prodajnih cijena te povećanje vanjske dobave i vanjskih usluga radi nadoknade vlastitih kapaciteta, a problem s radnom snagom eskalirao je u III. kvartalu ove godine....
Objavljeno: 22.11.2018. 13:29

Zadnja izmjena: 22.11.2018. 13:47

Foto: Luka Šalamun

Varaždinskom MIV-u predstoji financijsko i organizacijsko restrukturiranje, ozbiljna korekcija prodajnih cijena te povećanje vanjske dobave i vanjskih usluga radi nadoknade vlastitih kapaciteta, a problem s radnom snagom eskalirao je u III. kvartalu ove godine.

>>NEIZVJESNOST U MIV-u Direktor podnio ostavku - nedostaje radne snage!

Riječ je o službenim podacima ovog velikog dioničkog društva u stranom vlasništvu s kraja prošlog mjeseca, prema kojemu MIV-u trenutno nedostaje 100-injak radnika, poglavito u proizvodnji, a uzroci su osim fluktuacije – bolovanja i nemogućnost novozaposlenih radnika da ostvare punu produktivnost koja je u III. kvartalu ove godine bila manja za 24% u odnosu na 2017.

Jedan problem povezan je s drugim, pa tako uslijed nedostatka radne snage društvo mora angažirati vanjske kooperante kako bi nadoknadilo zaostatke, međutim kako stoji u izvješću: „Ni uz obrade u kooperaciji nisu se mogli nadoknaditi zaostaci u gubitci“, trošak po kooperantima u odnosu na prošlu godinu se otprilike udvostručio, a kupci su zbog kratkih rokova nezadovoljni duljim čekanjem.

 

Manja produktivnost, a troškovi veći

Rasle su i plaće, i to za 23% u trećem kvartalu, te trošak energije i sirovina, a pad produktivnosti odrazio se na stanje zaliha poluproizvoda i nedovršene proizvodnje u III. kvartalu, što je također izravno utjecalo na profitabilnost. Stoga, iako su prihodi od prodaje veći za 2% (177,6 mil. kn) i prosječna prodajna cijena veća za 4%, uz spomenute okolnosti, prije svega zbog povećanja rashoda (11%, 186,5 mil. kn) i pad produktivnosti – to nije bilo dovoljno za pokrivanje značajno većih troškova koji su se akumilirali posebno u III. kvartalu.

„Operativni gubitak za razdoblje iznosi -6,3 milijuna kn, dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvarena operativna dobit i iznosila je 8,6 milijuna kuna. Gubitak prije oprezivanja iznosi -8.885 tis. kn, dok je za isto razdoblje 2017. ostvarena dobit prije oprezivanja u iznosu 6.018 kn“, stoji u službenom izvješču dioničkog društva. U MIV-u je trenutno 610 zaposlenih, a "već na kraju prošle godine, kada je ukupno bilo 635 zaposlenih, stanje je bilo veoma teško, a dodatnim smanjenjem za još 15 radnika u III. kvartalu došlo je do stupnja razornog utjecaja na produktivnost". Prosječna neto plaća prošle godine iznosila je 4,5 tisuće kuna.

O MIV-u

Proizvodni program matice čine armatura, fazonski komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacijske sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje; zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Strojar d.o.o.  (Bistra) je društvo za lijevanje lakih i ostalih obojenih metala. Metalska industrija Varaždin-Trade d.o.o. (Beograd) bavi se trgovinom na veliko materijalnom robom, instalacijskim materijalom, opremom i priborom za grijanje. Matično društvo već duži niz godina svojom prodajom djeluje kroz četiri regije (Hrvatska i JI Europa, Europska unija, Zajednica neovisnih država te Bliski istok, Afrika, Kina i Indija. Uz spomenuto restrukturiranje, društvo planira smanjiti troškove financiranja, optimizirati sve poslovne aktivnosti, modernizirati tehnologiju, povećati energetsku učinkovitost, itd.

Komentari