Na sajmu "Proizvodi hrvatskog sela" 17 izlagača iz Varaždinske županije

Piše: eVaraždin.hr

Objavljeno: 15.04.2014. 12:03

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Foto: Varaždinska županija

Proteklog je vikenda na prostoru jezera Bundek u Zagrebu održana tradicionalna, 13. po redu sajamska priredba "Proizvodi hrvatskog sela".

Rije? je o poznatoj manifestaciji koja je prema broju izlaga?a ostvarenim rezultatima najzna?ajniji selja?ki sajam u Hrvatskoj. Temeljni ciljevi ove priredbe su promocija i prodaja proizvoda hrvatskog sela te opskrba potroša?a s proizvodima do kojih teže dolaze, a nisu zaboravljeni ni kultura i tradicija hrvatskog sela. Ove godine na sajmu je izlagalo oko 350 izlaga?a iz svih krajeva Hrvatske, a posjetilo ga je nekoliko desetaka tisu?a posjetitelja.

Manifestaciju je otvorio zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi?, a u ime Varaždinske županije otvorenju je bio prisutan zamjenik župana Alen Kiši? koji je obišao i neke od izlaga?a s podru?ja naše županije. Naime, Varaždinska županija se aktivno uklju?ila u pomo? proizvo?a?ima sa svoga podru?ja, pa je tako s 30 tisu?a kuna osigurala izlaganje za 17 proizvo?a?a bu?inog ulja, meda, ljekovitog bilja, cvije?a s podru?ja cijele županije.

- Ovaj sajam je prava prigoda da proizvo?a?i na visokofrekventnoj lokaciji ostvare direktnu prodaju krajnjim kupcima. Sami proizvo?a?i s kojima sam razgovarao isti?u kako je na ovom sajmu prodaja uvijek dobra, a i sam sam na štandovima ?uo i vodio kako zagreba?ki kupci traže bu?ino ulje ili med s varaždinskog podru?ja. Varaždinska županija pomogla je svojim proizvo?a?ima kod organizacije sajma i to je put kako možemo direktno im smanjiti troškove i utjecati na poboljšanje direktne prodaje krajnjem kupcu - rekao je dožupan Kiši?.

Na 13. sajmu Proizvodi hrvatskog sela u Zagrebu iz Varaždinske županije izlagali su OPG-i Frani?, Plešnar, Matu?ec, Muri?, Oreškovi?, Petrovi?, Šinko, Uslužne uljare Prese?ki i Župani?, Tkala?ka radionica Pešut Ivan, Poljoprivredna zadruga Varaždinsko povr?e, Eltom d.o.o., Ku?a magi?ne trave Jakopovi?, Obrt Preša i Udruge Era slobodnih ruku, Rogoz i Zraka sunca.

Komentari