Zbog blokiranih računa više od 120 dana, 152. pravne osobe s područja Varaždinske županije ulaze u proceduru stečaja ili likvidacije.

Njihov je ukupan dug na kraju prošle godine prema državi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi i drugim vjerovnicima iznosio 78,2 milijuna kuna. Kod njih je zaposleno bilo 130 radnika! Vrlo izgledno je da im se u tome pridruže i 94 pravne osobe, s ukupno 294 zaposlenih, čiji su računi blokirani u kontinuitetu do 120 dana, a njihovo dugovanje doseglo je 34,7 milijuna kuna. Je li nekima od njih u međuvremenu uspjelo povratiti solventnost, tek će se vidjeti. Inače, prema Stečajnom zakonu iz 2015. godinenakon blokade računa dužnika u trajanju dužem od 120 dana, obveza je automatskog pokretanja stečaja!

Lani: 611 blokiranih poslovnih subjekata

Prema posljednjim podacima Financijske agencije na kraju prošle godine u Varaždinskoj županiji ukupno je blokirane račune imalo 611 pravnih i fizičkih osoba, a iznos njihovog duga iznosio je 220,3 milijuna kuna. U odnosu na godinu prije blokiranih je 22 posto manje, a iznos nepodmirenih obveza prema vjerovnicima manji je za 36 posto. Od ukupno blokiranih poslovnih subjekata u ovoj županiji, više je fizičkih osoba – obrti i slobodne profesije, nego pravnih, no nepodmirene obveze pravnih osoba čine 51 posto, a fizičkih 49 posto od ukupnog duga svih insolventnih poslovnih subjekata. Koncem prošle godine blokirano je bilo 246 pravnih osoba, s ukupno 424 zaposlenih i dugom od 112,9 milijuna kuna, te 365 fizičkih osoba, s 220 zaposlenih i dugom od 107,4 milijuna kuna. Prosječan dug blokirane pravne osobe bio je 459 tisuća kuna, a fizičke osobe 294 tisuće kuna.

56% duga otpada na subjekte bez zaposlenih

Od ukupnog broja blokiranih poslovnih subjekata u Varaždinskoj županiji koncem prošle godine, njih 342 ili 56 posto su oni koji nemaju zaposlenika, a na njih se odnosi 128,7 milijuna kuna ili 58 posto ukupnog duga. Primjerice, više od od polovice blokiranih pravnih osoba, njih 131, su one bez zaposlenih, na koje otpada 62,6 milijuna kuna ukupnog dugovanja svih insolventnih pravnih osoba, dakle 55,4 posto.  Istodobno, čak 58 posto od ukupnog broja blokiranih fizičkih osoba su one bez zaposlenih, s dugom od 66 milijuna kuna, a to je 62 posto od ukupno nepodmirenih obveza svih insolventnih fizičkih osoba. Inače, ukupan broj blokiranih pravnih osoba u odnosu na godinu prije manji je za skoro trećinu, a fizičkih za 16,5 posto. Ukupno dugovanje pravnih osoba prema vjerovnicima, pak, skoro je prepolovljeno, dok je kod fizičkih osoba dug manji za 17,6 posto.

 

381 poslovni subjekt u dugotrajnoj blokadi

Iako zakon kaže da nakon 120 dana blokade ide stečaj, još uvijek je velik broj blokiranih više od 360 dana. Na kraju prošle godine prema posljednim podacima Financijske agencije u Varaždinskoj županiji dugotrajno blokiranih bilo je 84 pravnih osoba, sa 73 zaposlena radnika i nepodmirenim dugovanjem od 56 milijuna kuna. Gotovo polovica takvih dužnika su pravne osobe bez zaposlenih čije je poslovanje završilo s dugom od 27,8 milijuna kuna, što je 50 posto nepodmirenih financijskih obveza dugotrajno blokiranih. Što se fizičkih osoba tiče, više od 360 dana blokirane račune imalo je njih 297,sa 151. zaposlenikom, te dugom od 104,3 milijuna kuna. Od ukupnog broja dugotrajno blokiranih fizičkih osoba, 63 posto ili njih 187 su bez zaposlenih, a iza sebe su ostavili dug od 65,5 milijuna kuna.

Blokirani na razini zemlje

Na kraju prošle godine u Hrvatskoj je bilo 30.890 blokiranih poslovnih subjekata, s više od 22 tisuće zaposlenih, te ukupnim dugovanjem prema vjerovnicima od 17,8 milijardi kuna. Od ukupnog broja insolventnih poslovnih subjekata, 12.532 je pravnih osoba čiji je dug iznosio 11,5 milijardi kuna, a 18.358  fizičkih s dugom od 6,3 milijarde kuna. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39 posto dospjelih ali neplaćenih računa. Prema ukupnom dugovanju slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 15 posto, Primorsko-goranskes udjelom od 5,9 posto, Istarske (5,8 posto) te Zagrebačke županije (5 posto). Udjel duga blokiranih poslovnih subjekata Varaždinske županije na razini cijele zemlje je 1,2 posto. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 914 tisuća kuna, Međimurske županije s 811 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 770 tisuća kuna. Prosječan dug blokiranih poslovnih subjekata Varaždinske županije iznosio je 361 tisuća kuna, što je 17,9 posto manje nego godinu prije, a i ispod je hrvatskoga prosjeka koji je bio 576 tisuća kuna.

Komentari

26.02.2017. 17:36h Zadnja izmjena: 26.02.2017. 17:37

Foto: ilustracija