Novi krediti za malo poduzetništvo

Županija je objavila javni poziv za dodjelu kredita za male poduzetnike
Objavljeno: 07.04.2010. 08:43

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Varaždinska županija je na svojim web stranicama objavila javni poziv za dodjelu poduzetni?kih kredita iz Programa poticanja malog gospodarstva u Varaždinskoj županiji. Korisnici kredita mogu biti svi subjekti u malom gospodarstvu, a namjena kredita je za kupnju i ure?enje gospodarskih objekata, nabavu opreme, te za obrtna sredstva. Maksimalni iznost kredita je 200 tisu?a kuna uz rok otplate do pet godina i po?ek do jedne godine. Kamatna stopa je 7,5 posto godišnje, a županija ?e subvencionirati do 2 posto kamate. Cijeli javni poziv objavljen je na sljede?em linku.

Varaždinski forum

Podijeli

(ep) 07.04.2010.

Komentari