Održan sastanak o provedbi projekta Tehnološkog centra drvne industrije

Objavljeno: 13.10.2014. 18:42

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Grad Lepoglava

Projekt Tehnološkog centra drvne industrije bio je tema sastanka koji je lepoglavski gradona?elnik Marijan Škvari? sa svojim suradnicima uklju?enima u provedbu ovog projekta u Lepoglavi održao s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

Predstavnici ministarstva, predvo?eni na?elnicom Sektora za provedbu razvojnih programa Anom Markuz, upoznati su sa svim pojedinostima investicije vrijedne više od 50 milijuna kuna, koliko ?e prema procjeni iznositi izgradnja i opremanje Tehnološkog centra drvne industrije koji bi drvoprera?iva?koj industriji pružao potporu pove?anja njene konkurentnosti na globalnom tržištu.

To?na vrijednost investicije znat ?e se nakon završetka izrade projektne dokumentacije, naglašeno je na sastanku na kojem su, uz pohvale za dosad u?injeno, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova pokazali veliko zanimanje. Pokazali su to i samim dolaskom u Lepoglavu gdje im je, uz prezentaciju projektne dokumentacije, idejnog rješenja i budu?ih projektnih koraka, predstavljena i lokacija na kojoj bi u Lepoglavi trebao biti izgra?en moderan tehnološki centar drvne industrije.

- Rije? je o projektu koji postoji i koji se provodi ve? pet godina. S projektom sam od tada upoznao ministarstva koja su pokazala interes, posebice Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova koje je sa 108 tisu?a kuna financiralo izradu idejnog rješenja zgrade Tehnološkog centra drvne industrije – rekao je gradona?elnik Škvari?, koji je prije pet godina osmislio koncept i pokrenuo inicijativu za izgradnju Tehnološkog centra drvne industrije u Lepoglavi.

Ana Markuz je istaknula da u Lepoglavi, uz iskustvo i dokazanu uspješnost u provedbi europskih projekata, postoje ljudski potencijali i resursi koji mogu projekt "izgurati" do kraja. No, iako je plan iz strukturnih fondova dobiti ?ak 97 posto potrebnih sredstava, ovom je prilikom tako?er spomenuto kako ne postoji garancija da ?e kroz strukturne fondove biti osigurana sredstva za njegovu realizaciju.

- ?inimo sve, nakon što dobijemo gra?evinsku dozvolu, da nam se odobre sredstva za njegovu izgradnju – kazao je gradona?elnik Škvari?, i pojasnio kako se projekt provodi po fazama te je do sada uspješno realizirano njih nekoliko, pa je sada pred projektnim timom realizacija slijede?e faze – dobivanje gra?evinske dozvole.

Ina?e, sastanku su nazo?ili i zamjenik lepoglavskog gradona?elnika Hrvoje Kova?, voditelj projekta Damjan Župani?, voditelj Projektno – razvojnog ureda Emil Tkalec i pro?elnica Jedinstvenog upravnog odjela Gordana Mošmondor.

Komentari