Održana radionica na temu razvoja ljudskih potencijala

Objavljeno: 17.03.2013. 08:56

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:46

Foto: Varazdinska-zupanija.hr

U Varaždinskoj županiji održana je individualna radionica namijenjena članovima Savjeta socijalne skrbi Varaždinske županije i članovima glavne radne skupine za izradu socijalnog plana Varaždinske županije.

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Programa EU za Hrvatsku i Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije, na temu zajedničkog planiranja županijskih socijalnih usluga sa IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala, u sklopu provedbe projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinsitucionalzacije socijalnih usluga“.

Na uvodnoj radionici prezentirana je svrha projekta, kao i aktivnosti i očekivani rezultati na razini županije od strane predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih i konzultanata Oxford Policy Managment, koji su partneri u projektu.

Zbog složenosti metodologije za izradu županijskih socijalnih planova, za članove Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije i članove radne skupine provode se radionice kako bi se na kvalitetniji način pristupilo stvaranju zajedničkog cilja, a to je podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinsticionalizacije, kao i osnaživanje kapaciteta stručnjaka na županijskoj razini pri izradi socijalnog planiranja i promoviranju alternativnih oblika skrbi unutar zajednice.

Radionica je osmišljena na način da omogući edukaciju, razmjenu iskustava, uključujući i međunarodna iskustva članova projektnog tima, utvrđivanje zajedničkih problema, raspravu omogućim praktičnim rješenjima, te prijedloge o oblicima podrške koju projekt može pružiti u narednih 20 mjeseci, isto tako projektni tim će prezentirati svrhu projekta te aktivnosti i očekivanih rezultata na razini županije, metodologiju izrade lokalnih socijalnih planova i vremenski okvir za izradu.

Komentari