25. listopada u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održana je tribina pod nazivom "Središnja javna nabava u jedinicama lokalne samouprave“ koju je organizirala Štefica Španić, direktorica Varaždinske agencije za marketing i promidžbu.

Na tribini su predavale Lidija Gredičak i Tatjana Kreč, ovlaštene trenerice u sustavu javne nabave, a gost tribine bio je Dario Janković, predstojnik Državnog ureda za središnju javnu nabavu iz Zagreba.

Tribini su prisustvovali i Mario Habek, saborski zastupnik, Blanka Glavica-Ječmenica, zamjenica župana, Vjeran Radelić, zamjenik gradonačelnika, Dubravka Biberdžić, predsjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki s područja Varaždinske županije i šire.  

Na tribini je rečeno kako objedinjavanjem javne nabave država ili lokalna samouprava želi upravljati rizicima i troškovima vezanim za trošenje novca poreznih obveznika, a uvođenjem standardizacije, tipizacije i katalogizacije u javnu nabavu roba i usluga, većina problema biti će izbjegnuta.

Objedinjavanje javne nabave ima za posljedicu strogo poštivanje osnovnih načela sustava javne nabave: transparentnost, nediskriminacija, tržišno natjecanje, jednakost u postupanju, te postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac.

Za pretpostaviti je da će korištenje stručno sastavljene dokumentacije za nadmetanje za sve vrste postupaka javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi podignuti kvalitetu provođenje postupaka na višu razinu. Stručnost i kvaliteta otklonit će nedoumice u pristupu i odabiru postupaka kod obveznika Zakona o javnoj nabavi.

Postupci će trajati kraće, dokumentacija će biti jasna i bez nedostataka.

Ovako opisana središnja javna nabava znatno će suziti prostor korupciji na svim razinama.

Komentari

27.10.2012. 14:51h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:15