Općina Ljubešćica pomaže poduzetnicima

Općina će u suradnji sa Zagrebačkom bankom subvencionirati poduzetničke
Objavljeno: 09.03.2010. 11:28

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poduzetnika s podru?ja op?ine Ljubeš?ica potpisali su na?elnik Nenad Horvati? i direktor Regionalnog centra Sjeverna Hrvatska Zagreba?ke banke Pavao Parat. Poduzetnicima se nude krediti za kupnju zemljišta i ure?enje infrastrukture i objekata s ciljem proširenja djelatnosti, nabavu opreme, financiranje trajnih obrtnih sredstava kao i refinanciranje namjenskih dugoro?nih kredita drugih banaka utrošenih u investiciju. Ukupni kreditni fond u ovom trenutku iznosi 5 milijuna kuna. Korisnici kredita mogu biti mala i srednja trgova?ka društva, obrti odnosno njihovi vlasnici, zadruge, profitne ustanove kao i fizi?ke osobe u slobodnim zanimanjima. Uzimaju?i u obzir kamatnu stopu Zagreba?ke banke uz subvenciju op?ine Ljubeš?ica, promjenjiva kamatna stopa za korisnike kredita se trenuta?no kre?e izme?u 6 i 7 posto. Ovisno o namjeni i vrsti rok otplate može biti do 7 godina kao i po?ek do 12 mjeseci. Zagreba?ka banka u Op?ini Ljubeš?ica ima 70-ak klijenata obrtnika, malih i srednjih poduzetnika.

(rv) Foto: www.ljubescica.info 09.03.2010.

Komentari