Poduzetnice iz cijele regije u Varaždinu

Sudjeluju na Međunarodnom stručnom savjetovanju i treningu poduzetnica
Objavljeno: 26.04.2010. 14:53

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U Varaždinu je danas otvoreno dvodnevno Me?unarodno stru?no savjetovanje i trening poduzetnica i obrtnica pod nazivom "Marketing, sajmovi i odnosi s javnoš?u". U hotelu Turist se okupilo šezdesetak poslovnih žena iz Njema?ke, Moldavije, Rumunjske, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Bugarske i Hrvatske te s Kosova. Za njih su prire?ena brojna predavanja – o pristupu na europsko tržište, na sajmove i izložbe te o strategijama marketinga i odnosa s javnoš?u. Organizatori savjetovanja su Županijska gospodarska komora te Udruženje žena poduzetnica i obrtnica zemalja jugoisto?ne Europe.

Varaždinski forum

Podijeli

(rv) 26.04.2010.

Komentari