Poljoprivrednicima 400.000 kuna potpora

Grad Ludbreg osigurao je u proračunu novac za potporu poljoprivrednicima
Objavljeno: 17.03.2010. 11:00

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Za potpore poljoprivrednicima u prora?unu grada Ludbrega rezervirano je 400.000 kuna. Na posljednjoj sjednici Gradskog vije?a donijeta je odluka o subvenciji nabave sadnica za podizanje dugogodišnjih nasada te loznih sadnica, potpori za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, subvenciji osiguranja usjeva, nasada i stoke, subvenciji za držanje p?ela i za umjetno osjemenjivanje stoke, a u tim je sredstvima i novac za deratizaciju. Pravo na subvencije i potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva na podru?ju grada.

(rv) 17.03.2010.

Komentari