U poslovnoj ekonomiji likvidnost, solventnost i profitabilnost su osnovna načela upravljanja svakom tvrtkom bez obzira na njezin pravno ustrojbeni oblik.

Pukne li taj lanac, nastaju problemi koji, ne riješe li se brzo, vode u bankrot. Najveći je insolventnost odnosno nemogućnost da se podmire dospjele obveze prema vjerovnicima – državi, bankama, poslovnim partnerima...S tim problemom suočeno je trenutno i 599 poslovnih subjekata iz Varaždinske županije čiji su računi blokirani zbog neplaćenih potraživanja od ukupno 208 milijuna kuna.

Dugovi su došli na naplatu, ali na računima nije bilo novaca, barem ne dovoljno za njihovo pokriće. Prema posljednjim podacima Financijske agencije prosječan dug po blokiranom poslovnom subjektu u ovoj županiji koncem veljače iznosio je 347 tisuća kuna.Kod njih je zaposleno, ili je to bilo, 540 radnika.

Granična solventnost na dulje staze vodi do blokade

Iako je na godišnjoj razini broj blokiranih poslovnih subjekata manji za njih 118, a ukupno dugovanje smanjeno je za 22 posto, insolventnost je još uvijek zabrinjavajuća pojava u poslovnom okružju Varaždinske županije, ali i na razini cijele zemlje, što potvrđuju aktualni i brojni prošli, ali nezaboravljeni primjeri propasti i nestajanja mnogih tvrtki.

U robno-novčanom gospodarstvu, ne uspjeva li tvrtka podmiriti pravovremeno svoje obveze, a to znači po dospjeću, ona postaje nelikvidna. Nelikvidno je ona koja potražuje više nego što duguje, ali ne uspijeva naplatiti potraživanja, pa nema tekućih (likvidnih) sredstava. No, ako tvrtka duguje više nego potražuje, a da pritom nije u stanju izmiriti svoje dospjele obveze, ona postaje insolventna, što je i siguran put do blokiranog računa.

Takvom stanju zasigurno pridonosi poduža nedovoljna solventnost s rizikom one granične kod koje je raspoloživi novac jednak dospjelim obvezama plaćanja, a to ne može dugo trajati. Je li uzrok u lošim poslovnim potezima, megalomaniji, prezaduženosti, nekonkurentnosti, nedostatku vizije ili nečem drugom, teško je reći, kao što se i teško izvući iz duga, što u pitanje dovodi i poslovnu budućnost sada blokiranih tvrtki iz ove županije.

Za kratkotrajno insolvente nade još i ima

Za one kratkotrajno insolventne tvrtke čiji su računi blokirani do mjesec dana, a postoji naznaka dospjeća svježeg novca od isporučene robe ili izvršene usluge te ugovorenih poslova, nade ima. Mogli bi u tome uspjeti i 57 tvrtki iz Varaždinske županije čiji su računi u blokadi do trideset dana, a  njihov je dug vjerovnicima nešto veći od 3,3 milijuna kuna, što je 16,2 posto ukupnog dugovanja blokiranih poslovnih subjekata ove županije. Pod istim uvjetima šansa postoji i za 28 tvrtki s blokiranim računima do šezdeset dana čiji je ukupan dug oko 3,4 milijuna kuna. Uspije li njih 83 izaći iz, recimo to tako, kratkotrajne blokade, potencijalno bi spašeno bilo 208 radnih mjesta.

No, poslovna sudbina ostalih 514 blokiranih poslovnih subjekata iz ove županije je neizvjesna. Njihov je dug koncem veljače iznosio nešto više od 201 milijun kuna. Izglednost da se izvuku i krenu dalje za njih je vrlo mala. Prijeti im stečaj ili likvidacija. S tim, pak, u pitanje dolazi sudbina 332 zaposlena radnika. Većinu njih poslodavci su vjerojatno već ispratili na burzu rada. Jesu li ih i isplatili ?! Iz postojeće hrvatske gospodarske prakse moglo bi se reći da najvjerojatnije nisu. Sreća u nesreći je što je ipak najviše blokiranih tvrtki, čak njih 348, bez zaposlenih. No, iza njih je dug od 122 milijuna kuna neplaćenih potraživanja, a to je 58,7 posto ukupnoga dugovanja svih blokiranih poslovnih subjekata ove županije.

Put do financijskog kolapsa

Likvidnost je sposobnost tvrtke da izmiruje sve svoje dospjele obveze u dogledno vrijeme, bez kašnjenja, a solventnost je njezina sposobnost kao dužnika da u nekom dužem razdoblju udovoljava svojim financijskim obvezama po njihovom dospijeću. Koliko u tomeuspijevaju hrvatske tvrtke, a samim tim i one iz Varaždinske županije, može se tek nagađati, jer zbirnih podataka o likvidnosti i solventnosti nema,no ima među njima i podosta primjera, kako bi rekla narodna, dobrih gospodara, koji su naglasak stavili na rentabilnost odnosno profitabilnosti poslovanja.

Oni sada blokirani to očito nisu bili. Počelo je vjerojatno s dugotrajnom nelikvidnošću, a nastavljeno kroz sve upitniju solventnost. I tako kroz dulje vrijeme došli su pred zid blokade. Bio je to put i 241. sada blokirane pravne osobe odnosno trgovačkih društava  iz Varaždinske županije, te 358 fizičkih osoba, dakle obrta i sličnih profesija.

Dug pravnih osoba prema vjerovnicima zbog neplaćenih potraživanja prema posljednjim podacima FINA-e iznosio je nešto više od 102 milijuna kuna, a fizičkih oko 105 milijuna kuna. Iako je na godišnjoj razini ukupno dugovanje kod jednih i drugih smanjeno, za 28 odnosno 16 posto, još uvijek je riječ o milijunskom iznosu upitne naplate. Inače,prosječan dug po blokiranoj pravnoj osobi iznosio je 425 tisuća, a po fizičkoj osobi 295 tisuća kuna.

 

Komentari

14.04.2017. 18:43h Zadnja izmjena: 14.04.2017. 18:43

Foto: Ilustracija