Poskupio odvoz komunalnog otpada

Općinsko vijeće Gornjeg Kneginca usvojilo je prijedlog za povećanjem cijena
Objavljeno: 29.07.2010. 12:02

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Op?insko vije?e Gornjeg Kneginca usvojilo je prijedlog trgova?kog društva Eko Flor Plus iz Gornjeg Stupnika, vezano na obra?un i naplatu komunalne rente za zbrinjavanje komunalnog otpada. Sukladno Zakonu o otpadu svaka jednica lokalne samuprave dužna je pla?ati ekološku rentu onoj jednici lokalne samouprave na ?ijem podru?ju odlaže komunalne otpad. Korisnici odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s podru?ja Op?ine Gornji Kneginec od 1. srpnja ove godine uslugu ?e pla?ati uve?anu za ekološku rentu. Postotak pove?anja cijene na bazi kante od 120 litara iznosi 8 posto, odnosno 61,50 kuna umjesto dosadašnjih 56 kuna, dok cijena usluge na bazi kante od 120 litara za samce i stara?ka doma?instva iznosi 30,80 kuna umjesto 28,00 kuna.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Radio Varaždin 29.07.2010.

Komentari