Primjenom eko dizajna do smanjenja emisije CO2 i veće konkurentnosti

Piše: Ivana Dreven

Objavljeno: 31.01.2014. 20:13

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Foto: Andrej Švoger

U prostorijama Tehnološkog parka Varaždin u ?etvrtak je predstavljen europski projekt DanubePie, na kojem je Tehnološki park jedan od partnera.

DanubePie je me?unarodni projekt, vrijedan 880.000 eura, ?iji je glavni cilj edukcija malih i srednjih poduze?a dunavske regije u podru?ju eko dizajna, s krajnjim ciljem pove?anja njihove konkurentnosti.

Eko dizajn je pristup koji kroz efikasniju upotrebu materijala i energije treba osigurati smanjenje troškova, o?uvanje životne okoline, pove?anje konkurentnosti i širenje tržišta mijenjanjem postoje?ih proizvoda i procesa ili uvo?enjem novih održivih proizvoda.

- Okupljen je konzorcij od 50-ak stru?njaka koji se ve? dugo bave eko dizajnom, i oni su dobili mandat pomo?i poduzetnicima i za njih odraditi poslove koji se ti?u primjene na?ela eko dizajna, odnosno smanjenja emisije CO2 - rekao je prilikom predstavljanja projekta direktor Tehnološkog parka Andrija Petrovi?.

Namjera je u program uklju?iti mala i srednja poduze?a koja posluju u podru?jima povezanim s ambalažom i pakiranjem, ali i poduze?a koja posluju u drugim proizvodnim sektorima i imaju potrebu primijeniti eko dizajn u svom poslovanju.

U krajnjoj fazi projekta projektni tim ?e za odabrane tvrtke napraviti studiju i isporu?iti kompletnu kalkulaciju emisije CO2.

- Sve to radimo kako bismo poduzetnicima pripremili teren za aplikaciju na fondove Europske unije, kako bi se modernizirala njihova proizvodnja - rekao je Petrovi?.

Svi zainteresirani poduzetnici koji se žele uklju?iti u ovaj projekt dodatne informacije mogu dobiti na internetskim stranicama Tehnološkog parka Varaždin.

Komentari