Projekt javnih radova u Općini Sračinec

Zaposleni će održavati javn površine i pomagati starijim i nemoćnim osobama
Objavljeno: 12.03.2010. 11:20

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Op?ina Sra?inec i ove ?e godine prihvatiti projekt javnih radova i ukupno zaposliti jedanaest osoba. Aktivnosti ?e obuhva?ati održavanje javnih površina, odnosno pješa?kih staza, dje?jih igrališta, trgova, te košnju i ure?ivanje zelenih površina. U sklopu projekta planira se i pružanje pomo?i starim i nemo?nim osobama, nabave lijekova, ku?nih popravaka, te pružanje ostalih oblika pomo?i. Za troje djelatnika op?ina ?e sufinancirati 25 posto ukupnih troškova, a ostalih osam zaposlenih djelatnika bit ?e financirano iz državnog prora?una.

(ep) Foto: www.sracinec.hr 12.03.2010.

Komentari