na gradskom zemljištu

Raspisan poziv privatnicima za iskaz interesa za osnivanje prava građenja dječjeg vrtića u Radovanu

Objavljeno: 21.04.2020. 19:14

Zadnja izmjena: 22.04.2020. 10:11

Grad Ivanec raspisao je Javni poziv za iskaz interesa za osnivanje prava građenja na česticama u gradskom vlasništvu namijenjenim za gradnju dječjeg vrtića u Radovanu.

Riječ je o tri čestice koje u naravi predstavljaju zemljište u povezanoj cjelini, a koje Grad Ivanec zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama nudi za gradnju dječjeg vrtića, s pravom građenja na rok od 99 godina. 

Grad se pritom obvezuje da će za potrebe izgradnje dječjeg vrtića izgraditi pristupnu cestu i urediti građevinsku parcelu na način da bude pogodna za početak gradnje, a snosit će i trošak priključenja za budući objekt vrtića na električnu energiju, vodovodnu i plinsku mrežu.

Također, Grad će budućeg investitora osloboditi i plaćanja komunalnog doprinosa kod gradnje te komunalne naknade za vrijeme trajanja instituta prava građenja.

Sve ostale potrebne informacije dostupne su u Javnom pozivu u prilogu, a svi zainteresirani pozvani su da svoja pisma namjere Gradu Ivancu dostave do 15. svibnja.

Komentari