Rate "divljaju" ne samo zbog "švicarca", već i zbog banaka

Piše: eVz / VLM

Objavljeno: 08.01.2011. 10:15

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:07

Svaka nova informacija o rastu tečaja švicarskog franka, uz koji je valutno vezano čak 40 posto stambenih kredita u Hrvatskoj, dužnike baca u očaj. Uz konstantno jačanje švicarske valute, posljednjih je godina znatno povećana i kamata, pa su rate kredita nekim korisnicima narasle i 50 posto. Jesu li i kamate baš morale toliko rasti i bi li hrvatske banke propale da im nisu stalno dodavale gas?

Mizerno spuštanje

U travnju 2006. godine Zagrebačka je banka imala kamatu na kredite u švicarskim francima 4,9 posto, PBZ 4,35 posto, Hypo 3,88 posto, Volksbanka 3,49 posto, Erste banka 4,99 posto, RBA 4,95, a Splitska 4,99 posto. Na akcijama su iznosile između tri i četiri posto. Na početku prošle godine u RBA kamate su iznosile od 5,20 do 6,95 posto, nakon čega su ih u kolovozu spustili na pet posto.

U Splitskoj banci danas za isti kredit kamata iznosi 5,99 posto, a najveća je bila 6,4 posto, u Erste banci lani su porasle u rasponu od 5,20 do 6,90 posto, a danas su u rasponu od pet do 6,65 posto. I ne, nisu ih spustili dovoljno.

– Činjenica je da je rizik zemlje u međuvremenu pao, a kamatne stope nisu ili su se spustile mizerno. Razlog je što banke primjenjuju solidarnu ekonomiju i nema prave konkurencije. Inače bi netko ponudio dugoročne kunske kredite ili srezao naknade koje su puno veće nego u EU – ističe Maruška Vizek s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Velike marže

Napominje i da stanovništvo nije sklono nevraćanju kredita pa je bankama mnogo važnije što rade s poduzećima kod kojih su pojedinačni iznosi kredita daleko veći. Njima omogućuju odgode, reprograme i prilagođavaju kamate.

– S valutnom klauzulom odobreno je više od 95 posto kredita, u ropstvu je jedna petina građana. U inozemstvu je taj omjer 50:50, ali je promjenjiva kamata redovito vezana uz EURIBOR ili neki drugi indeks, pa je transparentno zašto se i koliko povećava. No, ondje je i konkurentno bankarsko tržište – kaže M. Vizek.

Na nedostatak konkurencije osvrće se i makroekonomist Ljubo Jurčić koji ne odobrava oligopolističku poziciju banaka u Hrvatskoj. Kaže da maksimalno iskorištavaju situaciju koju im je omogućila politika.

– Ako je kredit u euru ili franku, to je svrha zaštite, a kamate bi trebale biti približno iste, jer predstavljaju cijenu novca uvećanu za rizik. Naše banke imaju velike profite, jer pored visokih kamata i valutne klauzule, imaju i velike marže – zaključio je Jurčić.

Jurčić: Valutnom klauzulom odrekli smo se dijela nacionalnog suvereniteta


U Hrvatskoj devizna klauzula indirektno kotira kao novac. I krediti vezani uz franak i euro time su zaštićeni, a kamate nisu u skladu s tim. Takvi odnosi ne odražavaju realnu sliku, jer nije prirodno da u zemlji koja ima monetarni suverenitet deviza igra novac – revoltirano komentira Ljubo Jurčić te dodaje da bi svi ugovori koji se ugovaraju u drugoj valuti trebali biti ništavni.

– Kad trebamo rješavati hrvatsku gospodarsku situaciju, nemamo novac, odrekli smo ga se valutnom klauzulom, kojom smo izdali i dio nacionalnog suvereniteta, ne tražeći za to suglasnost naroda Republike Hrvatske.

Euro je europski novac, a mi ne sudjelujemo toliko u gospodarskim tokovima u Europi, koliko imamo eura koje moramo vratiti. Nemamo mehanizma koji bi doveo gospodarstvo u ravnotežu, a imali bismo ga da je kuna novac. Ovako se samo igramo države – kaže.


Agencija VLM

Komentari