Tehnološki park Varaždin organizira okrugli stol o eko – dizajnu

Objavljeno: 25.02.2014. 16:29

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

U Tehnološkom parku Varaždin u srijedu, 26. veljače, s početkom u 12:30 sati, bit će organiziran okrugli stol posvećen eko-dizajnu.

Danube Pie je međunarodni projekt koji financira Europska komisija preko programa CIP – Konkurentnost i inovacije, a cilj projekta je edukacija malih i srednjih poduzeća Podunavske regije o prednostima eko-dizajna te mogućnostima za povećanje konkurentnosti uporabom alata eko-dizajna.

>> Primjenom eko dizajna do smanjenja emisije CO2 i veće konkurentnosti
 
Naime, više od 80 posto utjecaja proizvoda na okoliš određeno je još u fazi dizajna, a eko – dizajn podrazumijeva da je u proces dizajna novog proizvoda, uz ostale kriterije koji određuju dobar dizajn proizvoda, uključena i procjena utjecaja tog proizvoda i svih njegovih faza razvoja na okoliš. Eko-dizajn doprinosi smanjenju troškova poslovanja, povećanju konkurentnosti na tržištu Unije te smanjenju ukupne emisije CO2.
 
Na okruglom stolu govorit će dr. sc. Dražen Šimleša s Instituta Ivo Pilar, Antonija Bogadi sa Veleučilišta u Varaždinu te projektni tim Tehnološkog parka Varaždin.
 
U radu okruglog stola mogu sudjelovati svi zainteresirani poduzetnici i građani.

Komentari