ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI

U Gradu Ivancu rok za prijavu šteta od mraza produljen do 23. travnja

Objavljeno: 17.04.2020. 20:19

Zadnja izmjena: 17.04.2020. 20:24

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom coronavirusa, produljuje se rok do kojeg vlasnici, odnosno korisnici zemljišta mogu prijaviti štete od mraza nastale u razdoblju od 2. do 8. travnja ove godine, poručuju iz Grada Ivanca.

Slijedom Odluke župana o proglašenju elementarne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije, svi oni vlasnici/korisnici zemljišta, kojima je mraz na trajnim nasadima, vinogradima te na ostalim poljoprivrednim kulturama nanio štetu od 30 i više posto, pozvani su da štetu na propisanom obrascu Gradu Ivancu prijave zaključno do 23. travnja 2020. godine.

Obrazac prijave štete (EN-P) dostavlja se na e-mail [email protected] ili predajom u poštanski sandučić na ulazu u Gradsku vijećnicu Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno OIB i broj tekućeg računa banke, u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Ujedno, potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada / kultura.

Gradsko povjerenstvo Grada Ivanca za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ukoliko isti ne budu priloženi obrascu prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu Odluke župana o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta, a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

 

Komentari