Brojne državne i financijske institucije i ove godine od 14. do 18. ožujka 2016. obilježavaju Svjetski i Europski tjedan novca.

Tijekom tjedna će Ministarstvo financija u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka, Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom gospodarskom komorom, i Zagrebačkom burzom nizom aktivnosti obilježavati Svjetski i Europski tjedan novca.

Fine'sa Grupa koja u svom sastavu ima financijsku, investicijsku i factoring kompaniju, također aktivno potiče učenje i poučavanje za financijsku pismenost, kako bi što više mladih steklo potrebno financijsko obrazovanje.

Tako je u ponedjeljak, 14. ožujka, Libor Weiser, Predsjednik uprave Fine'sa Grupe održao predavanje u Gospodarskoj školi u Varaždinu za učenike završnih razreda te škole.

Učenici su imali priliku učiti o investiranju na tržištu kapitala, o investiranju u korporativne vrijednosnice, te o načinu financiranja poduzeća tijekom životnog ciklusa.Učenici su dobili i prigodne informativno-edukativne brošure.

Komentari

14.03.2016. 13:54h Zadnja izmjena: 14.03.2016. 15:12