Udružili se proizvođači voća i povrća

U Jalžabetu je osnovana Udruga proizvođača voća i povrća „RE-PRO“
Objavljeno: 06.04.2010. 12:14

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U Jalžabetu je osnovana Udruga poljoprivrednih proizvo?a?a vo?a i povr?a „RE-PRO“ Jalžabet, a za predsjednika Udruge izabran je Nikola Vukovi?. ?lanovi Udruge najve?im dijelom su proizvo?a?i postrne repe za kiseljenje a udruživanjem ?e dobiti priliku za bolju organiziranost i ve?i prinos te ujedno i profit. To se planira ostvariti putem primjene jedinstvenih standarda u ?itavom procesu proizvodnje. Pošto je proizvodnja postrne repe tradicionalno vezana za žitelje op?ine Jalžabet, Udruga ima za cilj da i nadalje ovaj kraj ostane centar proizvodnje u Hrvatskoj, a Udruga ?e se zalagati za zaštitu i brendiranje proizvodne marke. Osim proizvo?a?a repe, u Udruzi su i ?lanovi koji se bave uzgojem ostalog povr?a. Cilj Udruge bit ?e što bolja povezanost svih proizvo?a?a s podru?ja op?ine Jalžabet i šire te omogu?avanje kontakata sa zainteresiranim otkupljiva?ima te trgova?kim lancima.

Varaždinski forum

Podijeli

(rv) 06.04.2010.

Komentari