donosimo detalje

Često putujete u Međimurje? Uskoro izvođač radova za obilaznicu Nedelišća i Pušćina

Objavljeno: 02.11.2023. 17:22

Zadnja izmjena: 02.11.2023. 17:22

Hrvatske ceste objavile su da je završilo prikupljanje ponuda i uskoro će biti odabran izvođač za obilaznicu Nedelišća i Pušćina u smjeru Varaždina. Procijenjena vrijednost radova je 25,5 milijuna eura. 

Nova državna cesta DC3 u duljini od 6,34 km, počet će u postojećem rotoru na obilaznici Čakovca, konkretno na postojećem kružnom raskrižju jugozapadno od centra Čakovca i završiti u novom rotoru na DC3 na lokaciji Gornji Kuršanec. Os nove trase obilaznice predstavlja novi, peti krak postojećeg četverokrakog kružnog raskrižja te se izgradnjom spoja obilaznice na kružno raskrižje ukida direktna veza tangiranjem kružnog toka iz smjera Nedelišća prema Čakovcu. Nova obilaznica gradit će se paralelno uz željezničku prugu koja povezuje Čakovec i Varaždin. 

Projektni elementi za obilaznicu, kako navode iz Hrvatskih cesta, izabrani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01) za projektnu i računsku brzinu V = 90km/h. Paralelni poljski putovi projektirani su na način da osiguraju pristup svim odsječenim poljoprivrednim parcelama i osiguraju kontinuitet mreže poljskih putova.

Postupak nabave još je u tijeku, zbog čega još nije izabran izvođač radova, a Hrvatske ceste otkrile su kako su svoje ponude poslali slovenska tvrtka Gorenjska gradbena družba, Zajednica ponuditelja Colas i Zagorje gradnja te Zajednica ponuditelja Tegra i Pomgrad. 

Komentari