Uzgajivačima svinja kvalitetna edukacija

Organiziran je program osposobljavanja za zanimanje uzgajivač svinja
Objavljeno: 23.03.2010. 16:30

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U cilju prilagodbe poljoprivredne proizvodnje Hrvatske Europskoj uniji, a samim time i proizvo?a?a s podru?ja Županije, edukacija i stjecanje novih znanja jedno je od vrlo važnih temelja. Udruga uzgajiva?a svinja Varaždinske Županije za svoje ?lanove organizira program osposobljavanja za zanimanje Uzgajiva? svinja, na kojeg se prijavilo 147 uzgajiva?a s podru?ja županije. Rije? je o jedinstvenom projektu u Hrvatskoj, a polaznici programa osposobljavanja njegovim uspješnim savladavanjem, stje?u znanja i vještine za stru?no obavljanje jednostavnih zada?a u uzgoju svinja u zatvorenom i otvorenom prostoru. Sukladno danas potpisanom sporazumu Program osposobljavanja zajedni?ki ?e provesti Varaždinska Županija, Udruga uzgajiva?a svinja i Srednja škola Arboretum Opeka iz Vinice. Cijena programa, u trajanju od 120 sati, za polaznika iznosi tisu?u kuna, pri ?emu ?e Županija sufinancirati pedeset posto troškova osposobljavanja.

Podijeli

(rv) 23.03.2010.

Komentari