Poduzetničke zone ispunjavaju uvjete imovinskog standarda

Piše: evarazdin

Objavljeno: 11.07.2011. 15:32

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:10

Varaždinska županija krajem je prošlog tjedna imala evaluaciju naprednog imovinskog standarda u okviru EU–IPA projekta „Razvoj investicijskog okruženja“ u Naprednom programu certifikacije regija za ulaganja (AICPR) u kojem sudjeluje dvanaest županija...

U sklopu ovog standarda prikupljale su se informacije o zonama Varaždinske županije, a na ovoj su evaluaciji pregledani registratori Poduzetničkih zona Jalžabet i Lepoglava koje su kandidirane za osnovni imovinski standard kao i Poduzetničke zone Kneginec kao zone koja ispunjava uvjete naprednog imovinskog standarda.

Uvidom u prikupljene registratore prema gore navedenoj kategoriji evaluatori Franka Vojnović iz Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva, Branka Petrišić-Rakić iz Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva te hrvatski konzultanti Marinko Marandin i Snježana Topić ocijenili su da zone ispunjavaju tražene uvjete.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, ujedno i kordinator projekta Alen Leverić istaknuo je kako je ključ uspjeha za privlačenje novih inozemnih izravnih investicija postizanje takve razine imovinskog standarda koja će omogućiti predviđanje zahtjeva, informiranje ulagača i vođenje kroz sve procese, od ishođenja dozvole za gradnju, do dobivanja svih potrebnih dozvola za obavljanje djelatnosti.

Renata Skoko iz Varaždinske županije, zadužena za Napredni imovinski standard, pojasnila je kako su tijekom provođenja ovog standarda za svaku zonu prikupljeni podaci o vlasništvu, planskoj dokumentaciji, infrastrukturi te opći podaci o poduzetničkim zonama.

Imovinski standard je jedinstveni standard pružanja usluga stranim i domaćim ulagačima kojim se definira ponuda lokacija i objekata koji zadovoljavaju međunarodne standarde kvalitete odnosno mogućnosti za ulaganja u pogledu raspoloživog zemljišta, vlasničke strukture, prostornih planova i infrastrukture u gospodarskim zonama.

U provedbi Naprednog imovinskog standarda obrađuju se podaci o zonama u pogledu infrastrukture, razmještaja zgrada, dizajna zona, oblikovanja prilaza i pristupa, javnih površina, usluga za angažman radne snage, kao i bitni podaci koje sadrži ugovor o prodaji s očekivanom cijenom. Uz to se uvjetuje oblikovanje zgrada i uređenja parcela, rok izgradnje, namjene, održavanje zgrade i svi ostali uvjeti za buduće investitore. Pored ostalog, to uključuje informacije o lokalnim poslovnim subjektima, informacije o sektorima potencijalno privlačnim za ulaganja, te informacije o gospodarskim kretanjima na nacionalnoj i županijskoj razini, a navedeno bi trebalo rezultirati kvalitetnim predstavljanjem profitabilnih ulagačkih mogućnosti na razini županije.

Naprednim se standardom investicijskog okruženja te utvrđivanjem problema s kojima se susreću postojeći strani investitori želi poboljšati razina usluga koje se u regionalnim razvojnim agencijama, županijskim upravama i drugim organizacijama uključenim u program, pružaju stranim ulagačima. Također razvojem post-investicijskog programa (Aftercare Programme) želi se osigurati da već prisutne strane kompanije na našem tržištu dodatno ulažu i šire svoje poslovanje.


O Programu certificiranja regija za ulaganja (ICPR)

EU projekt “Razvoj investicijskog okruženja” realizira se korištenjem pretpristupne pomoći IPA komponente III C, i  nastavak je dvije prethodne faze Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR).  Program pruža smjernice za strateški razvoj i obuku 20 hrvatskih županija kako bi im se pomoglo da se na odgovarajući način pripreme za daljnje proaktivno privlačenje inozemnih izravnih ulaganja (FDI). Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je korisnik projekta i odgovorno je za njegovu provedbu. Ovaj projekt jedan je od najvrjednijih ugovora o uslugama financiranih od strane Europske unije koji se trenutačno provode u Republici Hrvatskoj. Njegova vrijednost iznosi 2,5 milijuna eura, od čega EU financira 75 posto, a RH 25 posto. Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1. veljače 2010. godine.


12 županija uključenih u napredni ICPR program:

Bjelovarsko-bilogorska, Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska i Zadarska županija.

Komentari