Više od polovice hrvatskih doma?instva ne potroši sav kupljeni kruh, pokazuju rezultati istraživanja agencije GfK Hrvatska. Istraživanje je provedeno u srpnju na reprezentativnom uzorku od tisu?u gra?ana Hrvatske starijih od 15 godina osobnom anketom u ku?anstvu. Samo 39 posto ku?anstava potroši sav kupljeni kruh, a 47 posto ostatak nepotrošenog kruha koristi za izradu mrvica, daje za hranu uzgajiva?ima doma?ih životinja i sli?no. Višak kruha uglavnom baca 14 posto ku?anstava, pokazuju rezultati istraživanja. Anketa GfK je pokazala da se najviše kupljenog kruha potroši u Istri s Primorjem gdje se pojede oko 54 posto kupljenog kruha. Slijede Lika, Kordun i Banovina sa 53 posto i Slavonija sa 44 posto, dok je najmanja iskorištenost kupljenog kruha u Dalmaciji (35 posto) i Zagrebu s okolicom (37 posto). U slu?aju organiziranog skupljanja starog kruha kao sekundarne sirovine 79 posto ku?anstava rado bi se odazvalo takvoj akciji i posebno bi odlagali neiskorišteni kruh, a 17 posto ne bi bilo spremno posebno odlagati viškove kruha, dok ih ?etiri posto ne zna. Odlaganje kruha kao sekundarne sirovine najviše bi podržala ku?anstva u Dalmaciji (87 posto), a slijede Istra s Primorjem (82 posto) i Slavonija (81 posto), pokazuju rezultati istraživanja.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Profitiraj.hr 10.08.2010.

Komentari

10.08.2010. 03:17h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56