Započele kontrole strojeva za primjenu pesticida

Piše: Mara Bogović

Objavljeno: 06.07.2014. 19:07

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija

Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima radi utvrđivanja da li ispunjavaju sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve, kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača.

Prvi rok za vlasnike/korisnike uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja koji su proizvedeni prije 1995. godine se približava,  jer takvi uređaji moraju biti pregledani do 26. studenog 2014. godine.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti pregledani najmanje jednom do 26. studenog 2016. godine. Nakon toga datuma neće se smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

Starije prskalice i raspršivači koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani do 26. studenog 2014. godine.

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od tri godine. Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda može dobiti samo pravna ili fizička osoba koja posjeduje propisanu opremu, čiji zaposlenici imaju propisanu stručnu spremu i ispunjavaju propisane uvjete u pogledu izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida.

Za sada su Republici Hrvatskoj ovlaštene dvije ispitne stanice, obje sa sjedištem u Osječko-baranjskoj županiji, ali su mobilne: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za mehanizaciju u poljoprivredi iz Osijeka i AGRO ELEKTRONIKA d.o.o. iz Višnjevca, koji su u nekim općinama već započeli provoditi kontrolu strojeva.

Troškovi pregleda prskalica i raspršivača propisani su Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanju dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013).

Vlasnici ili korisnici strojeva plaćaju naknadu u iznosu koji može biti najviše 50 kuna za unos podataka o vlasniku ili korisniku, tehničkim podacima o stroju i rezultatima pregleda u računalnu aplikaciju te troškove izdavanja znaka o obavljenom pregledu u najvišem iznosu od 20 kuna.

Radi zaštite vlasnika i korisnika strojeva, od formiranja previsokih i nerealnih troškova pregleda, Ministarstvo je navedenim Pravilnikom propisalo najviše iznose naknada koji mogu biti naplaćeni. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica i kreću se od 400 do 800 kuna bez PDV-a.

Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremnine. Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno je donijeti OIB. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan i sl.).

U slučaju manjih neispravnosti koje se mogu otkloniti na mjestu pregleda, moguće je pregled ponoviti isti dan. Kod utvrđenih kritičnih neispravnosti, iste se moraju otkloniti, a pregled ponoviti. U ovom slučaju izdaje se izvještaj o pregledu, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu. Znak o obavljenom pregledu izdaje se samo u slučajevima kada strojevi ispunjavaju propisane zahtjeve.

Nakon uspješnog pregleda ispitne stanice izdaju vlasniku uređaja izvještaj o obavljenom pregledu i prskalicu ili raspršivač označavaju znakom o obavljenom pregledu.

Komentari