brdsko-planinsko područje

Ostvarite do 70% bespovratnih sredstava, Poduzetnička zona Ljubešćica uživa poseban status

Objavljeno: 08.01.2023. 08:37

Zadnja izmjena: 08.01.2023. 08:37

Foto: Snimka zone uz autocestu iz zraka

Završetkom dosad najvećeg infrastrukturnog EU projekta Razvoj infrastrukture Poduzetničke zone Ljubešćica, kojim je izgrađena komunalna i elektroenergetska infrastruktura stvoreni su preduvjeti za privlačenje investicija i investitora kako bi se izgradili novi proizvodni pogoni, stvorili novi proizvodi i usluge, otvorila nova radna mjesta što posljedično utječe na rast gospodarstva kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

  • Vrlo dobra povezanost - Poduzetnička zona Ljubešćica vrlo je dobro prometno povezana, ima direktan spoj na državnu cestu D24, ulaz/izlaz na autocestu A4 (Zagreb-Goričan) – čvor Novi Marof je udaljen svega 2 kilometara, željeznička postaja je udaljena svega 7 kilometara, međunarodna zračna luka Zagreb-Franjo Tuđman je udaljena 74 kilometra,
  • Potpuno je infrastrukturno opremljena - ima izgrađenu vodovodnu mrežu, oborinsku i sanitarnu kanalizaciju, javnu rasvjetu, trafostanicu s transformatorom 1x1000 kVA, cestu s nogostupom i biciklističkom stazom, odnosno sve što je potrebno poduzetniku za početak obavljanja djelatnosti.

  • Za prodaju ostalo sedam (7) čestica - Do sada je prodano 9 čestica ukupne površine 37.138 m2, dok je za prodaju ostalo parceliranih 7 čestica ukupne površine 33.557 m2. Neki naši vrijedni poduzetnici već su izgradili svoje pogone i marljivo u njima rade, drugi ovih dana grade, radi se o tvrtci  CONTROLMATIK d.o.o. koja gradi tehnološko-proizvodni pogon za opremu za bazene sa pripadajućim tehnologom i upravnim dijelom, neki od naših poduzetnika ishodili su građevinske dozvole dok su neki poduzetnici pred izdavanjem istih te strpljivo čekaju raspisivanje javnih poziva na koje bi svoj projekt mogli aplicirati.

Status brdsko planinskog područja = više bespovratnih sredstava

Ono što je vrlo bitno napomenuti područje općine Ljubešćica ima status brdsko-planinskog područja; poduzetnici s područja općine Ljubešćica kod prijave na javne pozive imaju mogućnost ostvarivanja većeg postotka dodjele bespovratnih sredstava naspram ostalih područja Republike Hrvatske.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prilikom dovršenja infrastrukturnog opremanja Poduzetničke zone Ljubešćica

  • Vlada donijela Odluke - Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 24.veljače 2022. godine doneseni su vrlo bitni akti za područje općine Ljubešćica, to su: Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022.-2025. godine i Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za razdoblje 2022.-2025. godine.
  • Definirano sedam poticajnih mjera - U okviru Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja definira se sedam skupina poticajnih mjera: gospodarske, socijalne, fiskalne, demografske, mjere stambenog zbrinjavanja, mjere jačanja administrativnih kapaciteta za učinkovit i održiv razvoj PP-a, te mjere za provedbu programa integriranih teritorijalnih ulaganja.

Povećana mogućnost bespovratnih potpora

Poduzetnici s područja općine Ljubešćica imat će prilike u narednom razdoblju pripremljene projekte prijaviti na otvorene pozive u sklopu Programa razvoja brdsko-planinskih područja i Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja koji će biti namijenjeni isključivo za ulaganja na brdsko-planinskom području, što povećava mogućnost ostvarivanja bespovratnih potpora s obzirom da je prihvatljivih potencijalnih prijavitelja mnogo manje.

  • Izrađena nova karta - Ono što je vrlo bitno napomenuti izrađena je nova karta regionalnih potpora koja definira koliku će regionalnu potporu, odnosno intenzitet sufinanciranja ostvariti poduzetnici u pojedinim regijama države. Cilj ove podjele je intenzivnije sufinanciranje projekata u manje razvijenim dijelovima države kako bi se postigao uravnotežen razvoj

Ostvarite do 70% bespovratnih sredstava

To znači da će poduzetnici s našeg područja moći ostvariti do 70% bespovratnih sredstava ukoliko imaju status malog poduzetnika, 60% ukoliko imaju status srednjeg poduzetnika, te 50% bespovratno ukoliko imajustatus velikog poduzetnika. Status poduzetnika se utvrđuje  ovisno o pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

  • Općina prati javne pozive i obavještavati će javnost - Čim se krenu raspisivati javni pozivi po Programu razvoja brdsko-planinskih područja i Programu održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja svakako ćemo o tome informirati poduzetnike kako ne bi propustili mogućnost osiguravanja bespovratnih sredstva za realizaciju svojih projekta u cilju što bržeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetništva na području općine Ljubešćica, kao i povećanja intenziteta aktivacije Poduzetničke zone Ljubešćica.

Komentari