Županijska skupština o gospodarstvu

Županijska skupština uputila inicijativu Vladi za dosljednom provedbom aktivnosti
Objavljeno: 23.06.2010. 07:11

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U cilju oživljavanja gospodarstva i smanjenja op?e nelikvidnosti, Županijska skupština Varaždinske županije uputila je inicijativu Vladi Republike Hrvatske za dosljednom provedbom aktivnosti vezanih uz podmirenje svih dospjelih obveza i pridržavanje rokova pla?anja, koje su utvr?ene u Vladinom Programu gospodarskog oporavka. Skupština inzistira na zajedni?kom djelovanju i sustavnom radu Županijske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i županijske Obrtni?ke komore te upravnih odjela za prosvjetu i gospodarstvo. Oni bi zajedno trebali planirati budu?e potrebe tržišta rada kako bi se sustav obrazovanja uskladio s potrebama gospodarstva. Skupština je Vladi uputila i inicijativu da u sustav javne nabave uvede elemente koji ?e omogu?iti potpunije iskorištavanje doma?ih tvrtki i doma?e proizvodnje u korištenju i zapošljavanju lokalnih kapaciteta.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Radio Varaždin 23.06.2010.

Komentari