Izaslanstvo Grada Varaždina posjetilo je krajem prošlog tjedna Plzen, grad u zapadnoj ?eškoj koji ?e idu?e godine biti Europska prijestolnica kulture.

Da se Plzen, dosada najpoznatiji po svjetski poznatom pivu Pilsner Urquell i tvrtki Škoda, priprema za Europsku prijestolnicu kulture varaždinsko izaslanstvo moglo je vidjeti ve? po ulasku u grad, jer je cijeli grad veliko gradilište. Ure?uje se glavni trg i gotovo sve ulice u središtu ovog povijesnog ?eškog grada, nova kazališna zgrada pred samim je završetkom, oživljuju se zapušteni gradski prostori, ure?uju se gradski parkovi i grade nove fontane, pripremaju se novi atraktivni festivali - utana?uju se posljednji detalji više od ?etiri stotine umjetni?kih programa koji ?e tijekom slijede?e godine biti izvedeni u gradu i njegovoj okolici.

- Mijenjamo izgled našeg grada, oboga?ujemo njegovu kulturnu ponudu i imidž grada. Kada smo krenuli u kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture kulturni život Plzena bio je prili?no zatvoren za nove umjetni?ke ideje i inicijative, stoga smo organizacijom ove priredbe željeli promijeniti takav odnos prema kulturnoj ponudi i u glavnoj ideji cijelog projekta istaknuli – Plzen, otvori se! Danas možemo re?i kako smo, zahvaljuju?i upravo Europskoj prijestolnici kulture, uspjeli u toj ideji – istaknuo je Jiri Suchanek, glavni direktor projekta, u ?iju ?e realizaciju biti uloženo više od 100 milijuna eura. Ve? ove je godine u ?eškom gradu porastao broj turista.

- U projekt Europske prijestolnice kulture je uklju?eno mnogo novih ljudi koji su donijeli nove ideje i uzbudljive kulturne sadržaje, zahvaljuju?i kojima je naš grad, kroz suradnju u me?unarodnim, multikulturalnim projektima dobio novu europsku dimenziju. To je nova vrijednost koju prepoznaju na?i gra?ani, ali i sve više gostiju iz inozemstva, zahvaljuju?i kojima je turisti?ki promet ve? u ovoj godini porastao za 14 posto – naglasila je dr. sc. Kvetuše Sokolova, pro?elnica za kulturu Grada Plzena. Bogato iskustvo ste?eno u kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture i organizaciji ove velike me?unarodne priredbe ?elni ljudi projekta podijelili su s izaslanstvom Varaždina, grada – kandidata za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, pri ?emu je posebno istaknuta spremnost na suradnju dvaju gradova u razmjeni kulturnih programa i umjetni?kih projekata, posebice vezanih uz baroknu glazbu, animirani film i lutkarstvo.

- Do sada smo imali prigodu posjetiti gradove koji su ve? bili - Europske prijestolnice kulture, a sada smo posjetili grad koji se tek priprema za doma?instvo europske kulturne prijestolnice, pa nam je iskustvo Plzena u pripremi programa, organizaciji i financiranju projekta bilo posebno dragocjeno – rekao je Raymond Rojnik, voditelj projekta kandidature Varaždina i regije sjever za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. To je istaknuo i zamjenik varaždinskog gradona?elnika Vjeran Radeli? koji je na susretu u Plzenu iznio i ideju o partnerskom povezivanju dvaju gradova.

- Kako Varaždin u ?eškoj još uvijek nema grada – partnera, zbog mnogih sli?nosti Varaždina i Plzena, posjet ovom ?eškom gradu iskoristili smo kako bismo inicirali ideju o partnerskom povezivanju dvaju gradova, ?ime bi planiranu suradnju, ne samo na podru?ju kulture, zna?ajno proširili i u?inili je dugoro?no uspješnom – naglasio je varaždinski dogradona?elnik.

Komentari

29.07.2014. 08:49h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19