Ernest Fišer – varaždinski pjesnik ovjenčan maslinovim vijencem

Objavljeno: 12.08.2014. 10:40

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Miljenko Brezak/Acumen

Croatia rediviva, manifestacija koju je utemeljio veleposlanik i pjesnik dr. Drago Štambuk održana je u petak, 8. kolovoza, u Selcima na otoku Bra?u. Ovogodišnji poeta oliveatus je Ernest Fišer, varaždinski pjesnik i esejist, te urednik lista Kolo.

U svojoj zahvali na ovom vrijednom priznanju Ernest Fišer je istaknuo kako zahvaljuje svima, a posebno Sel?anima koji su pune 24 godine održali tu manifestaciju koja u praksi pokazuje da hrvatski jezik ne postoji bez svoje tri sastavnice - ?akavštine, kajkavštine i štokavštine.

- Po tome je hrvatski jezik jedinstven i krajnji smisao ove manifestacije, osim toga da se promovira pjesništvo na sva tri narje?ja, je taj da se ta zlatna formula unese u svjetsku listu zašti?ene nematerijalne baštine Republike Hrvatske, kao dokaz nacionalnog identiteta i samosvojnosti hrvatskog jezika - naglasio je Fišer.

U Selcima se predstavilo dvadesetak pjesnika iz svih hrvatskih krajeva, a ugostili su i autore iz inozemstva.

Na Zidu od poezije na glavnom trgu u Selcima postavljene su plo?e sa stihovima Dragutina Tadijanovi?a, Antuna Šoljana, Slavka Mihali?a, Ante Stama?a  i mnogih drugih.

- Ovo je zna?ajno priznanje jer ga dodjeljuje struka, a ujedno je i priznanje za moj dosadašnji pjesni?ki opus - objasnio je Fišer i dodao da se priznanje dodjeljuje i autorima koji su u toj godini objavili zna?ajnu knjigu.

A odli?no izdanje Macbeth na fajruntu, knjiga sabranih i novih kajkavskih pjesama Ernesta Fišera, koja je objavljena ove godine, ostat ?e uz Fišerovo ime uklesano u bra?kom kamenu na Zidu od poezije.

Za tu je prigodu pjesnik ovjen?an maslinovim vijencem odabrao stihove - Kajkavš?ina kakti cviet ostala je naš cieli sviet.

Komentari