zahtjevan proces

Foto - Nikola Vudrag dizajnirao prvi hrvatski zlatnik dalmatinera

Izrada kovanica je medaljerski posao, što zbog vrlo uske specijalizacije, kako je rekao Vudrag, u Hrvatskoj radi tek desetak ljudi. Crne mrlje psa silueta su dalmatinskih otoka, dok je na desnoj strani ocrtan kopneni dio Dalmacije.

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 10.11.2021. 08:21

Zadnja izmjena: 10.11.2021. 08:25

Hrvatska narodna banka izdala je prigodni zlatni i srebrni kovani novac "Dalmatinski pas" s motivima dalmatinskog psa, a autor idejnog i likovnog rješenja novčića je varaždinski umjetnik Nikola Vudrag.

Kovanice su dostupne u tri verzije - zlatnik od jedne unce zlata, zlatnik od 1/16 unce zlata i srebrnjak od jedne unce srebra. Na njima je motiv dalmatinera - autohtona hrvatska vrsta psa, a kako navodi njihov dizajner Nikola Vudrag, anatomiju psa izradio je prema pravom psu čije su crne mrlje siluete dalmatinskih otoka, dok je na desnoj strani kovanice ocrtan kopneni dio Dalmacije.

Izrada kovanica je medaljerski posao, gdje je prvo potrebna specijalizacija za kiparstvo, zatim za formu male plastike, nakon toga za medalje, pa tek onda za kovanice. Zbog vrlo uske specijalizacije, kako je rekao Vudrag, u Hrvatskoj to radi tek desetak ljudi. Dodaje kako je likovni dizajn samo desetina cjelokupnog procesa, dok se ostatak procesa odnosi na modeliranje i prilagodbu modela za kovanje.

- Čast mi je surađivati s Hrvatskom kovnicom novca koja je konkurentna u tehnologiji sa kovnicama drugih država. Trudimo se pomicati standarde i otkrivati nova područja u dizajnu i tematikama. Ovo je prvi puta da se dalmatiner kao autohtona hrvatska vrsta prikazao na kovanici. Uvijek je novih izazova, nekad je pristup tradicijske naravi, nekad je modernistički, no sve u svemu uvijek je zahtjevan i to je zadovoljstvo, upustiti se u koštac sa nemogućim - rekao je Vudrag.

'Mikro svijet'

Inače, izrada kovanica počinje od pozivnog idejnog natječaja gdje HNB zadaje temu te tada kreće dizajn koji obuhvaća crteže skice i nacrte koji unaprijed poštuju zakone kovanja i visine reljefa kovanice u milimetrima. Za razliku od standardnog kiparstva, navodi umjetnik, dizajn kovanica je mikro svijet. Modelira se prvi model promjera 10 do 15 centimetara, a nakon toga model se smanjuje na zadane dimenzije kovanica, gdje se površina obrađuje u posebnim uvjetima u kovnici jer je takav reljef bez poliranih površina ljudskom oku teško vidljiv.

Komentari