Do petka, 8. kolovoza, otvoren je  Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Varaždina u 2015. godini.

Poziv obuhvaća  kulturne djelatnosti, programe, projekte i manifestacije od interesa za Grad Varaždin utvrđene kao javna potreba u kulturi kao i one koje su utvrđene posebnim zakonima.

Posebno će biti vrednovani programi od važnosti za pozicioniranje unutar Europske unije, a čiji je sadržaj, prezentacija i cilj sukladan funkcioniranju po europskim principima.

Tekst poziva i sva dokumentacija može se  pronaći na www.varazdin.hr/natjecaji.

Komentari

23.07.2014. 16:05h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija