U Državnome arhivu u Zagrebu, u ?etvrtak, 26. sije?nja, u 13 sati, bit ?e otvorena izložba „Mesta in trgi na hrvaško-štajerski meji“, ili u prijevodu „Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici“, a jedan od autora izložbe i kataloga je Damir Hrelja,  direktor DA u Varaždinu.

Državni arhiv u Zagrebu ve? dugo sura?uje i razmjenjuje stru?na iskustva s Pokrajinskim arhivom Maribor, Zgodovinskim arhivom na Ptuju, Zgodovinskim arhivom Celje, Državnim arhivom u Varaždinu i Državnim arhivom za Me?imurje.

Jedan je od rezultata te suradnje Ugovor o sudjelovanju na zajedni?kom projektu koji su ravnatelji spomenutih šest arhiva potpisali u Ptuju 26. velja?e 2011. godine.

Na izložbi ?e biti predstavljena turbulentna povijest pograni?nih gradova i trgovišta na osnovu gradiva pohranjenog u spomenutim arhivima, te povijest šest gradova u kojima su danas sjedišta arhiva.

Varaždin je predstavljen s nekoliko veduta Julija Merli?a, te isprava poput Povlastice Andrije II. Varaždinu koja je izdana stanovnicima naselja 1209. godine, kao prvom povlaštenom gradu na podru?ju srednjovjekovne Slavonije.

Varaždinci njome dobivaju od kralja Andrije pravo na svog suca kojega nazivaju rihtardus.

Temeljem njezinih odredb,i naši preci sami, bez županova ?ovjeka skupljaju porez, njome se utvr?uju pravne osnove raspolaganja imovinom i pravo seljenja, carine, izvoz, te donose me?e posjeda stanovnika Varaždina.

Izložba je zamišljena kao putuju?a i obi?i ?e sve predstavljene gradove i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici, pa tako i Varaždin.

Pored Damira Hrelje, autori izložbe i kataloga su dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec i dr. Aleksander Žižek.

Komentari

25.01.2012. 12:56h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29

Foto: Wikipedia