Izložba Miljenka Stančića u Splitu

Tridesetak slika i desetak grafika bit će izloženo od sljedećeg četvrtka u Splitu
Objavljeno: 28.04.2010. 13:46

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Gradski muzej Varaždin i Muzej grada Splita organizatori su izložbe Miljenka Stan?i?a, koja se u splitskoj Galeriji "Emanuel Vidovi?" otvara sljede?i ?etvrtak. Izložba obuhva?a izbor od tridesetak slika i desetak grafika, nastalih u razdoblju od 1949. do 1976. godine, iz fundusa Galerije starih i novih majstora varaždinskoga muzeja i Grada Varaždina. Danas u Zbirci Miljenko Stan?i? ukupno 114 njegovih ulja, grafika, crteža, tempera i pastela. Uz to, u Zbirci se ?uva i prate?a dokumentacija s video i filmskim zapisima, korespondencijom, katalozima izložaba i fotografijama. Budu?i da Zbirka Miljenko Stan?i? još uvijek nije trajno izložena u Varaždinu (izuzev dijela postavljenoga u varaždinskoj Gradskoj vije?nici), svaka prilika da se pokaže dio Stan?i?eva opusa je jedinstvena. Tako je iznimna i prigoda za varaždinski muzej a i grad Varaždin predstavljanje u Splitu i tamošnjem muzeju, koji ?e, vjerojatno idu?e godine, sa sli?nim programom gostovati u Varaždinu. Autorica izložbe je Mirjana Du?akijevi?, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Varaždin.

Varaždinski forum

Podijeli

(ep) 28.04.2010.

Komentari